Den blå juvel
af Anton Dorph-Petersen

278,00 kr.

Prisen er inkl. moms og forsendelse i DK.

I hele verden er klimaet sat på dagsordenen. CO2 – udledningen til atmosfæren skal nedbringes, afbrændingen af fossile brændstoffer skal afvikles og erstattes med andre energiformer.

Det vigtigste er ifølge Anton Dorph-Petersen at påbegynde indvindingen af den solenergi, der er oplagret i verdenshavene som varme. Dette skal ske ved at etablere hydrotermiske kraftværker, der kan opsamle varmen fra havet, og som ved hjælp af varmevekslersystemer kan omsætte denne varme til elproduktion.

Ved sin letlæselige fremstilling og mange illustrationer giver denne bog læseren et fascinerende overblik over Jordens og menneskehedens tilstand i et historisk og udviklingsmæssigt perspektiv.

220 sider, hardcover.

Anton Dorph-Petersen

Anton Dorph-Petersen

Forfatteren (1944-2023) afsluttede i 1972 den lægevidenskabelige embedseksamen og fortsatte derefter sin videreuddannelse på flere sygehuse i Danmark og Grønland. I 1985 blev han speciallæge i almen medicin samt i kardiologi (hjertesygdom

me). Han afsluttede sin karriere som overlæge ved medicinsk afdeling på Kolding Sygehus, hvor han fungerede fra 1992 til 2009.

I 2017 udsendte Anton Dorph-Petersen erindrings- og debatbogen ’Et liv som læge’, hvorefter fulgte denne bog ’Den blå juvel’ på baggrund af hans indgående kendskab til naturvidenskabelige forhold og klimaspørgsmålet i særdeleshed.

Du kunne også være interesseret i...

Scroll to Top