Når ingen vinder blåser. Roman
af Alf Modvar

128,00 kr.

Prisen er inkl. moms og forsendelse i DK.

Er vinden Guds stemme på jorden? Og når ingen vinde blæser, og når vi skærmer os mod vinden, er Gud da fraværende?

Bogen, der er skrevet på let forståeligt norsk, begynder som en spændingsroman. Den handler om menneskets flugt fra det hellige – og Den Hellige. Vor tillid til at livet er som et skakspil, hvor hvert træk ligger i vore egne hænder, får os til at overse det som ikke kan fattes af fornuften. Så lever vi som om vi er alene, bygger tankesystemer om verden og os selv – og glemmer mysteriet.

Men samtidig ligger uroen der, dragningen mod det som er større end mennesket.
Bogen begynder i en højst realistisk virkelighedsverden, men bevæger sig derefter over i det uvirkelige og surrealistiske. Her er udstrakt symbolbrug, med klare referencer til vor europæiske kultur. Samtidig overlader bogen i rigt mål læseren at foretage sine egne tolkninger.

”Bogen kan på en måde læses som en aktualisering af Det Nye Testamente i en nutidig setting.”
(Lone Stubkjær)

198 sider.

Alf ModvarAlf Modvar

Forfatteren, f. 1939, har eksamen i astronomi, filosofi og historie fra universitetet i Oslo. Han har også studeret ved Vatikanbiblioteket i Rom og i USA. Hans hovedopgave var om Galileo Galileis konflikt med Vatikanet i forbindelse med det nye verdensbillede. Alf Modvar har været afdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet i Oslo.

Han har tidligere udgivet ’Våre naboer i verdensrommet’, ’Slaget om solen’, ’Dokumenter fra renessansen og reformasjonstiden’ (to forfattere), ’Evighetsstrief’ (Roman om De hellige tre konger) og ’Berenikes hår’ (Fortællinger).

Scroll to Top