Nåleøjet. Vejledning til ansættelse i EU
af Victor Jansen

168,00 kr.

Prisen er inkl. moms og forsendelse i DK.

Søger du job i EU?

Flere og flere danskere overvejer ansættelse ved EU. At arbejde her indebærer i de fleste tilfælde, at man flytter bort fra Danmark og må tilpasse sig en helt ny livsstil i et internationalt miljø. For at blive en lykkelig EU-ansat vil de fleste danskere skulle orientere sig fundamentalt anderledes i forhold til deres omverden end de har været vant til tidligere.

Hidtil har der ikke været nogen hjælp at hente. Men nu har en dansk embedsmand i EU-kommissionen udsendt denne bog, som vil gøre det lettere for danskere at slippe gennem nåleøjet og opnå ansættelse ved EU og andre organisationer. På baggrund af sine egne erfaringer giver han læseren et værdifuldt redskab til at løse de mange praktiske, proceduremæssige og holdningsbetonede spørgsmål, der melder sig, når man ønsker ansættelse i Bruxelles, også når man gerne vil have familien med.

Bogen suppleres af en medfølgende CD.

”Udmærket og meget konkret og detaljeret opslagsbog om, hvordan man (forsøger) at få ansættelse i EU. Forfatteren har som embedsmand i Kommissionen et indgående kendskab til de interne forhold og kulturen i EU’s administration og samler i bogen en masse oplysninger, man ellers skal lede efter flere forskellige steder. Udover de helt konkrete praktiske og proceduremæssige forhold omkring optagelsesprøver, mundtlige prøver og udfærdigelse af CV samt det særlige lønningssystem giver VJ gode råd om de mere holdningsprægede ting og baggrundsviden om EU, som ikke altid er danske ansøgeres stærke side. Desuden information om de forhold, man som familie skal være opmærksom på, når man flytter til EU-institution i et andet land: skoler og andre institutioner, boligkøb/leje, og hvordan man håndterer de løn- og skattemæssige forhold, kontakten til familie og venner i Danmark og meget mere. VJ opgiver desuden i et selvstændigt afsnit en lang række nyttige links og forslag til steder, hvor man kan hente yderligere informationer. God indholdsfortegnelse og stikordsregister. Bogen er forsynet med en CD-rom med diverse eksempler på standardskemaer og arkivværktøjer til download til strukturering af eget ansøgningsmateriale m.v.”
(Bibliotekernes Lektørudtalelser)

196 sider.

Ikke på lager

Scroll to Top