Anton Dorph-Petersen: Den Blå Juvel
220 sider, kr. 298,- incl. moms og forsendelse

 

 

  

 


Den Blå Juvel

I hele verden er klimaet sat på dagsordenen. CO2 - udledningen til atmosfæren skal nedbringes, afbrændingen af fossile brændstoffer skal afvikles og erstattes med andre energiformer.

Men hvad kan vi gøre for at ændre og bedre situationen? Der findes kun én brugbar grøn energikilde, der kan give os rigeligt med energi nu og i fremtiden – og det er Solen. Vi skal fortsætte med at optimere og udvikle indvindingen af solenergien via vand- og vindkraft, som vi kender det i dag.

Men det vigtigste er ifølge Anton Dorph-Petersen at påbegynde indvindingen af den solenergi, der er oplagret i verdenshavene som varme. Dette skal ske ved at etablere hydro-termiske kraftværker, der kan opsamle varmen fra havet, og som ved hjælp af varmevekslersystemer kan omsætte denne varme til el-produktion.

Med en omlægning af al energiforsyningen i verden til hydro-termisk energi, vil der blive energi nok til alle – virkelig grøn energi!

Dette er budskabet i Anton Dorph-Petersens nye bog. Den giver også læseren ved sin letlæselige fremstilling og mange illustrationer et fascinerende overblik over Jordens og menneskehedens tilstand set i et historisk og udviklingsmæssigt perspektiv.

 

Anton Dorph-Petersen (f. 1944) afsluttede i 1972 den lægevidenskabelige embedseksamen og fortsatte derefter sin lægefaglige videreuddannelse på flere sygehuse i Danmark og Grønland. I 1985 blev han speciallæge i almen medicin samt i kardiologi (hjertesygdomme). Han afsluttede sin karriere som overlæge ved medicinsk afdeling på Kolding Sygehus, hvor han fungerede fra 1992 til 2009.

 Anton Dorph-Petersen har som læge et indgående kendskab til Grønland og grønlandske forhold, især gennem sit arbejde på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk (Godthåb) fra 1974-1979. I samme periode deltog han aktivt i grønlandsk landspolitik, hvor han var med i arbejdet omkring stiftelsen af partiet Atássut, hvor han har også har været medlem af partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

 I 2017 udsendte Anton Dorph-Petersen erindrings- og debatbogen ”Et liv som læge”, og nu følger hans nye bog ”Den blå Juvel” på baggrund af hans indgående kendskab til naturvidenskabelige forhold i almindelighed og klimaspørgsmålet i særdeleshed.

 

 

 


 

 


Anton Dorph-Petersen: Et liv som læge. 237 sider, kr. 195,- incl. moms og forsendelse
 

 

Et liv som læge

”Etik og ærlighed har gennem hele Anton Dorph-Petersens liv og karriere som læge været omdrejningspunktet i hans virke. Han har elsket sit liv som læge og altid bestræbt sig på at gøre en forskel for sine patienter – med ærlighed og etisk optræden.

Bogen om hans liv og virke som læge er ikke kun en velskrevet biografi, den er også et personligt oplæg til en grundig og lødig debat om de etiske udfordringer i sundhedsvæsenet og de politiske prioriteringer af midler. Som Anton Dorph-Petersen skriver det til slut: Husk, at vi og vore sygehuse er til for patienternes og kun patienternes skyld. Husk at bruge vores penge med omtanke, så de rækker længst muligt.

Hans opfordring bør hurtigst muligt tages op, for den diskussion er afgørende nødvendig for fremtiden i det danske sundhedsvæsen.

Anton Dorph-Petersens bog bør læses af ansatte i sundhedsvæsenet såvel som politikere og lægfolk, der kun kan fatte tillid til en læge med så fine faglige og menneskelige egenskaber, som han har udvist og fortsat viser.”

Vibeke Kruse, Vejle Amts Folkeblad, Jysk Fynske Medier

 

 

 

 

 

Anton Dorph-Petersen,

f. 1944 i København. Student fra Niels Steensens Gymnasium, 1964. Lægeembedseksamen, 1972. Speciallæge i intern medicin, 1985. Speciallæge i cardiologi, 1990. Reservelægestillinger på Bispebjerg Hospital og Dronning Ingrids Hospital, Nuuk samt hospitalerne i Esbjerg, Vejle og Odense. Slutstilling: Overlæge på medicinsk afdeling, Kolding Sygehus indtil 2012, hvorefter han blev pensioneret. Han arbejderfortsat som specialllgekonsulent ved Kolding Sygehus.


 

 Kristian Kristensen: I kirken eller på kroen? 100 sider, kr. 148,- incl. moms og forsendelse
En kristen hjælpe- og inspirationsbog


 

 

 

 

En bog, der kan være starten på et nyt liv

”Hellere søgte han kroen end kirken”, skrev H. C. Andersen i en fortælling om en menneskeskæbne. Alkohol har gennem tiden trukket mange mennesker ned i uføre og destuktion.

Men der er et håb og en vej ud for alle.

I denne bog fortæller forfatteren Kristian Kristiansen åbent, ærligt, indfølt og skarpt med et humoristisk islæt om sin vej ud af mange års alkoholforbrug. Der er bidrag fra kulturhistorien med en række forfattere samt fra kirkerne og de store verdensreligioner. Denne bog er en del af løsningen. Den kan være starten på et nyt liv – for dig. Og en hjælp til at fastholde det.
 

Kristian Kristensen

Forfatteren, f. 1953, har tidligere udgivet en række kulturhistoriske bøger, bl.a. ”Lademanns Mytologi leksikon”, ”Danske ordsprog”, og ”Den store danske gådebog.”

Hans nye bog giver håb, inspiration og eftertanke til alle, der har oplevet at se sig fanget af flaskens fælder. Som ordsproget siger: Først tog manden en drink, til sidst tog drinken manden. 
 


Niels Arbøl: Mor er den bedste i verden - hvorfor vil kvinder så ikke længere være mødre?
416 sider,  198,- incl. moms og forsendelse.

 

Moderskab til debat

 

”Mor er den bedste i verden” hed det i den gamle sang.  

For ikke længe siden var det en selvfølge, at kvinder fik børn, at de fik dem som unge, og at mødre selv tog sig af børnene, når de var mindre. Og de blev belønnet med deres børns uforbeholdne kærlighed til dem.

I dagens Danmark og andre lande ser billedet anderledes ud:

 - Fødselstallet er faldet drastisk gennem årene

-     - Kvinder udsætter fødsler, til de er biologisk
halvgamle

-     - Mange kvinder får kun et enkelt barn

-     - Eller de fravælger børn helt

-     - Sex er blevet til sjov, reagensglasbørn vinder frem

-     - Uønskede børn sorteres fra

-      - Mødrene er blevet stressede

-     -  Børn og unge er blevet stressede …

Hvad er der sket med kvinderne, samfundet og kulturen?  

Er mor ikke stadig den bedste i verden?  

Ja, og læs hvorfor! 

Bogen er en ny, forkortet og populariseret udgave af ”Det moderløse samfund – en naturvidenskabelig kulturkritik”, der udkom i 2013


Niels Arbøl: Det moderløse samfund. En naturvidenskabelig kulturkritik.
589 sider, kr. 248,- incl. moms og forsendelse.

 

 

Erfaren biolog om problemerne for moderskabet i den vestlige verden

Fødselstallet falder drastisk - kvinder udsætter deres fødsler - mange får kun et enkelt barn - eller fravælger børn helt - sex og forplantning er blevet adskilt - uønskede børn sorteres fra - mødrene er stressede - børnene er stressede.

Har kvinderne i Vesten undertrykt deres biologiske natur, som ligger i moderskabet? Har vi overset de dybtgående forskelle på mænd og kvinder?

Det mener den erfarne biolog, som har skrevet bogen. Han påviser, at prisen for at tilsidesætte grundlæggende biologiske lovmæssigheder er blevet en lang række skader for kvinderne, børnene og samfundet.

Bogen placerer ikke ansvaret hos kvinderne, men hos en kultur, der er præget af massiv forbrugerisme, selvrealisering, feminisme, velfærdsstats-ideologi og afsporing af kærligheden.

Den fremstiller som alternativ en beskeden og økologisk livsstil med famlien som det bærende grundlag og en genopdagelse af kvinden om mor og manden som far - til gavn for de børn og unge, der i dag må slås med uoverskuelige personlige problemer. Her kan biologisk videnskab vise sig at bekræfte og understøtte grundlæggende etiske normer for et samfund.

 


Niels H.K. Arbøl, f. 1951 i København. Lektor, cand.scient. et art. i biologi og religion. Speciale i zoologi og primaters adfærd. Siden 1987 har han undervist i gymnasium og på HF, og han er forfatter til en række bøger om andre emner, hvoraf flere er blevet oversat til andre sprog.

 "Hvad jeg med denne bog forsøger, er for det første at samle alle de problemer, moderskabet har i dag, i en helhed og i et perspektiv og for det andet at gøre det på et naturvidenskabeligt grundlag, således at læseren kan blive bedre fagligt rustet til at deltage i den kulturkamp, der udspiller sig med stadig større intensitet."

Besøg også forfatterens hjemmeside: http://www.nielsarbøl.dk

 

 

 

En af efterårets vigtigste bøger

Jyllands-Posten

Noget helt uhørt i vores lille andedam … Et særdeles ambitiøst projekt … Den opgave, Arbøl løser med denne bog, er at stille en ”værktøjskasse” til vores rådighed, sprængfyldt med dokumentation for, hvad vi har gjort og stadig gør mod os selv og hinanden, og hvad de langsigtede og ofte fatale konsekvenser er af det samfunds- og familiemæssige eksperiment, vi er i gang med. Det fortjener han stor tak for.

Katolsk Orientering

Bogens hovedstyrke er den guldgrube af viden og information, den rummer. Den er i stand til at klæde enhver på til at gå i krig mod det moderløse samfund og påvise dets katastrofale konsekvenser.

         Tidehverv

Bogen er med sine 589 sider en meget intens bog om emner, der bør interessere de fleste mennesker...Jeg mener, Niels Arbøls bog, med sine utallige videnskabeligt begrundede argumenter, bør finde sin plads i bogreolen hos engagerede mennesker. Den ansporer til polemisk tænkning og tvinger en til på ny at overveje egne argumenter. Hvis man tillader sig selv at betræde det felt, får man mere, end man forestiller sig. Sproget er tilgængeligt, og på trods af den store mængde af fakta og ord er læsningen en fornøjelse. 

Tidsskrift for Jordemødre

Stressede børn, familier i opløsning, en aldrende befolkning og et gældsplaget samfund på randen af økonomisk ruin. Biologen Niels Arbøl lægger ikke fingrene imellem i sit mesterværk om Det Moderløse Samfund…

Bogen kommer meget vidt omkring og arbejder detaljeret og konkret med problemerne. Denne anmeldelse kan slet ikke yde omfanget og vigtigheden af bogen retfærdighed, men der skal lyde en uforbeholden anbefaling. Alle, der har bare en lille smule interesse for Danmarks fremtid, bør læse bogen. Den behandler bedre end nogen anden den kommende tids største udfordringer.

Folkets Avis

 

 


Victor Jansen: Nåleøjet. Vejledning til ansættelse i EU.  
196 sider, udsolgt fra forlaget
 

 

Søger De job i EU?

Flere og flere danskere overvejer ansættelse ved EU. At arbejde her indebærer i de fleste tilfælde, at man flytter bort fra Danmark og må tilpasse sig en helt ny livsstil i et internationalt miljø. For at blive en lykkelig EU-ansat vil de fleste danskere skulle orientere sig fundamentalt anderledes i forhold til deres omverden end de har været vant til tidligere.

Hidtil har der ikke været nogen hjælp at hente. Men nu har en dansk embedsmand i EU-kommissionen udsendt denne bog, som vil gøre det lettere for danskere at slippe gennem nåleøjet og opnå ansættelse ved EU og andre organisationer. På baggrund af sine egne erfaringer giver han læseren et værdifuldt redskab til at løse de mange praktiske, proceduremæssige og holdningsbetonede spørgsmål, der melder sig, når man ønsker ansættelse i Bruxelles, også når man gerne vil have familien med.

Bogen suppleres af en medfølgende CD.

 


"Udmærket og meget konkret og detaljeret opslagsbog om, hvordan man (forsøger) at få ansættelse i EU. Forfatteren har som embedsmand i Kommissionen et indgående kendskab til de interne forhold og kulturen i EU’s administration og samler i bogen en masse oplysninger, man ellers skal lede efter flere forskellige steder. Udover de helt konkrete praktiske og proceduremæssige forhold omkring optagelsesprøver, mundtlige prøver og udfærdigelse af CV samt det særlige lønningssystem giver VJ gode råd om de mere holdningsprægede ting og baggrundsviden om EU, som ikke altid er danske ansøgeres stærke side. Desuden information om de forhold, man som familie skal være opmærksom på, når man flytter til EU-institution i et andet land: skoler og andre institutioner, boligkøb/leje, og hvordan man håndterer de løn- og skattemæssige forhold, kontakten til familie og venner i Danmark og meget mere. VJ opgiver desuden i et selvstændigt afsnit en lang række nyttige links og forslag til steder, hvor man kan hente yderligere informationer. God indholdsfortegnelse og stikordsregister. Bogen er forsynet med en CD-rom med diverse eksempler på standardskemaer og arkivværktøjer til download til strukturering af eget ansøgningsmateriale m.v."

Bibliotekernes lektørudtalelse

 


Poul Henckel: Videnskabens gidsler
202 sider, kr. 168,- incl. moms og forsendelse

Har videnskaben gjort os til gidsler?

Er vi efterhånden ved at blive ofre for videnskabens fremskridt? Er videnskab ved at blive betragtet som noget guddommeligt, som ingen tør sige fra over for? Og er man bagstræberisk og gammeldags, hvis man nægter at benytte sig af den nye lægevidenskab?

Tror man, at man kan afskaffe selve døden? Hvorfor prøver man ikke at gøre noget for at forbedre livet for folk i stedet, mens de lever?

Dette er temaet for denne roman, hvor en gruppe unge venner begynder at diskutere emnet og snart selv får det ind på livet.

 

 


Henckel minder mig stadig om min barndoms gæve drengebogsforfattere.

                                                                   Bibliotekernes lektøranmeldelser


Poul Henckel, f. 1936 er tidligere underviser og viceforstander på VUC. Han har tidligere udsendt familiekrøniken ”Finn, John og Gregers” samt ”Tvillinge-historier” med to historier om énæggede tvillinger. I denne bog tager Poul Henckel et tema op om tro på videnskaben, der giver anledning til overvejelse og diskussion.