Niels Arboel: Die vereinende Kirche. Eine katolische Antwort auf 500 Jahre Protestantismus,
kr. 198,- incl. moms og forsendelse.

 

  

Die Kirche, die vereint

Dieses Buch handelt von der katholischen Kirche, die ihrem Namen und ihrem Selbstverständnis nach katholos – allumfassend – ist. Sie ist die Kirche für die ganze Menschheit, den ganzen Menschen und den ganzen Glauben. Sie ist im wortwörtlichem Sinne holistisch. Sie ist die Kirche, die vereint.

 

Im Jahr 2017 haben wir den Tag der Reformation gefeiert. Gerade dieses Ereignis bietet daher auch die Gelegenheit dafür, eine katholische Antwort zu wagen. Worin zeigen sich heute die erheblichen Unterschiede als auch gute Übereinstimmungen zwischen katholischem und protestantischem Christentum?

 

Mit einer klaren apologetischen Ausrichtung stellt sich der dänische Verfasser (geb. 1951) als Biologe und Religionswissentschaftler auch der Herausforderung durch die neuere Naturwissenschaft. “Das Buch kann jedem, der in das Christentum eintauchen möchte, herzlich empfohlen werden” (Katolsk Orientering).

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Niels Arbøl: Kirken, der forener. Katolsk tro efter 500 år med protestantisme.
264 sider, kr. 248,- incl. moms og forsendelse
 

 

Katolsk tro efter 500 år med protestantisme

Denne bog handler om den katolske kirke, der ifølge sit navn og sin selvforståelse er katholos, ’efter helheden’. Den er kirke for hele menneskeheden, hele mennesket og hele troen. Den er i ordets bogstavelige forstand holistisk. Den er kirken, der forener.

I 2017 markeres 500 årsdagen for reformationen. Netop denne begivenhed er derfor også anledning til at give et katolsk svar og til at markere forskellen på katolsk og protestantisk kristendom, som forfatteren for eget ansvar gør i denne bog.

Samtidig er protestanter og katolikker fælles om meget i den kristne tro. At den katolske kirke er holistisk betyder, at den naturligvis også værdsætter de dele af kirken og troen, som findes uden for dens synlige rammer. Men den beklager fortsat den splittelse i Kristi jordiske legeme, som reformationen forårsagede.

Jesus siger: »Se, jeg gør alting nyt!« Har vi ikke i vores tid oplevet, at en mur, der adskilte i Europa i to dele, helt overraskende blev brudt ned? Altså ville vel også reformationens mure kunne blive nedrevet? Tør vi tro på, at hvad der er umuligt for mennesker, er muligt for Gud?

 

 

 

 

 Niels Arbøl
,

f. 1951 i   København. Lektor, cand.scient. et art. i biologi og religion. Siden 1987 har han undervist i gymnasium og på HF (VUC, Aalborg). Han er forfatter til en række bøger inden for biologi, samfundsvidenskab og religion, hvoraf flere er blevet oversat til andre sprog.

 

 

 

  


 

 

 

 

Niels Arbøl: Den lykkelige forening - Grundbog i katolicismen
271 sider, kr. 198,- incl. moms og forsendelse

Den lykkelige forening

Forening
: Gud, som er kærlighedens mysterium, giver mennesker del i sit eget evige, guddommelige liv. Som Gud og menneske blev ét i Kristus, således er kirken et tegn på og et redskab for menneskenes forening med Gud og for menneskehedens indbyrdes enhed. Hele meningen med at blive en kristen er ganske enkelt at blive en lille Kristus, en Guds søn eller datter. Først derved finder vi vort sande jeg.

Helhed: katolicisme betyder ægte holisme eller helhed. Det betyder en helhed af alle mennesker, uanset nationalitet, race, sprog eller social status. Den katolske kirke er menneskehedens kirke. Og den taler til hele personligheden, både fornuft, vilje, sanser og følelse. Der er ingen modsætning, men harmoni mellem tro og viden, materie og ånd, skabelse og frelse.

Fællesskab - den hellige universelle kirke samler alle mennesker i én stor familie af Guds børn. Ved Helligånden lever Kristus videre i sin kirke. Den er hans legeme. At være katolik er at have del i denne universelle bevidsthed, uden for tiden og rummet,  sammen med vore afdøde, alle helgener og engle


Niels Arbøl
,
f. 1951.
Lektor, cand.scient et art. i biologi og religion.
Forfatter til en række bøger, hvoraf flere er oversat til andre sprog

»Niels Arbøls bog er forbløffende læsning. Det er som at kigge ind i et gådefuldt univers.«

Jyllands-Posten (helsides anmeldelse)


»Bogen kan på det varmeste anbefales til alle, der ønsker at fordybe sig i kristendom.«

Katolsk Orientering


»Hvordan gengive sin begejstring og taknemmelighed over, at denne bog er skrevet!«

Levende vand