Margrete Groes
: Nu forstår jeg hvorfor 2. oplag
271 sider, kr. 248,- incl. moms og forsendelse

 

 


Et spændende menneskes fortælling om sin barndom og ungdom

 

Forfatteren fortæller om sin barndom og ungdom usentimentalt og humoristisk, og hun giver læseren et indblik i, hvad københavnske piger, som var 12 år i 1947, hadede, elskede og drømte om.

Bogen er tilegnet mindet om Birgit Michelsen. Hun var huslærer for Kaj Munks fem børn i Vedersø det sidste år, han levede. Siden blev hun lærer i Københavns Kommune.

 

 

Margrete Groes er datter af en tysk/jødisk mor, der flygtede til Danmark få måneder efter, Margrete blev født. I bogen fortæller hun om sin opvækst på et børnehjem. Det er et tankevækkende tidsbillede, hvor hun nu ved at hun i mange år levede med fare for at blive udvist til Nazi-Tyskland.

Den historie må ikke gå i glemmebogen.

Det er dog ikke udpræget en sørgelig historie ... Tværtimod udtrykker Margrete Groes sig ret optimistisk og humoristisk i sine gengivelser af barndommen, som hun husker den.

Helsingør Dagblad


 

 

 

 

 

 

Margrete Groes

Margrete Groes er engelsklærer, kogebogsforfatter og dedikeret røgter af det danske sprog.

 

 

 

 


 

 


Severin Olesen Larsen
: Vejenes Bog. En digtsamling
75 sider, kr. 148,- incl. moms og forsendelse

 

 


Mennesket i historien og i naturen

 

Med sine stemningsfulde, næsten meditative digte fører Severin Olesen Larsen læseren ind i menneskets konkrete og oprindelige forhold til sin historie og til naturen. Til stilheden og åbenheden for livets mysterium, som vi har svært ved at genfinde i hverdagens overfladiske og rastløse medievirkelighed.

 

Digtene er præget af et kristent livssyn og er formet i et klart og enkelt sprog. Der blevet plads til en skjult afstandtagen til filosoffer som Wittgenstein og Heidegger og en syrlig kommentar til dem, der vil tage sig for at gøre nutidens mennesker til ”hele mennesker”.


 

 

 

 

 

 

Severin Olesen Larsen

Severin Olesen Larsen er statistiker af profession. Han har primært været knyttet til medicinsk forskning på Seruminstituttet og været med til at publicere 200 videnskabelige artikler. En livslang interesse for historie og antropologi har sideløbende hermed ført til bestræbelser for at formulere lyriske udtryk for samspillet mellem menneske, historie og natur.

 

 

 

 


 

 


Birthe Ebdrup: To årtier
30 sider, kr. 68,- incl. moms og forsendelse

 

 

Enkle digte om det skrøbelige liv

I to årtier har Birthe Ebdrup oplevet livet på godt og ondt.

Hendes enkle og stærke digte er skrevet ud af en mors oplevelser af kærlighed og sorg.

Hun skriver om sit eget liv, og hvad hun har gennemgået i årenes løb, såsom svigtet kærlighed, naturen, familien og en mors værste mareridt - det at miste et barn.

Digte om livet er ofte lige så inspirerende som belærende og minder os om, hvorfor vi er i live. De får os til at reflektere over vores eksistens.
 

 

Birthe Ebdrup

 

 

 

 

 


 Anton Dorph-Petersen: Et liv som læge
237 sider, kr. 245,- incl. moms og forsendelse

 

 

 

Et liv som læge

”Etik og ærlighed har gennem hele Anton Dorph-Petersens liv og karriere som læge været omdrejningspunktet i hans virke. Han har elsket sit liv som læge og altid bestræbt sig på at gøre en forskel for sine patienter – med ærlighed og etisk optræden.

Bogen om hans liv og virke som læge er ikke kun en velskrevet biografi, den er også et personligt oplæg til en grundig og lødig debat om de etiske udfordringer i sundhedsvæsenet og de politiske prioriteringer af midler. Som Anton Dorph-Petersen skriver det til slut: Husk, at vi og vore sygehuse er til for patienternes og kun patienternes skyld. Husk at bruge vores penge med omtanke, så de rækker længst muligt.

Hans opfordring bør hurtigst muligt tages op, for den diskussion er afgørende nødvendig for fremtiden i det danske sundhedsvæsen.

Anton Dorph-Petersens bog bør læses af ansatte i sundhedsvæsenet såvel som politikere og lægfolk, der kun kan fatte tillid til en læge med så fine faglige og menneskelige egenskaber, som han har udvist og fortsat viser.”

Vibeke Kruse, Vejle Amts Folkeblad, Jysk Fynske Medier

 

 

 

 

 

Anton Dorph-Petersen,

f. 1944 i København. Student fra Niels Steensens Gymnasium, 1964. Lægeembedseksamen, 1972. Speciallæge i intern medicin, 1985. Speciallæge i cardiologi, 1990. Reservelægestillinger på Bispebjerg Hospital og Dronning Ingrids Hospital, Nuuk samt hospitalerne i Esbjerg, Vejle og Odense. Slutstilling: Overlæge på medicinsk afdeling, Kolding Sygehus indtil 2012, hvorefter han blev pensioneret. Han arbejderfortsat som specialllgekonsulent ved Kolding Sygehus.

 

 


 

 

 
 


Krista Louise Jørgensen: Alle disse mennesker.
78 sider, kr. 98,- incl. moms og forsendelse

 

 

Alle disse mennesker

”Alle disse mennesker” er korte fortællestykker om mennesker, der har passeret forbi i forfatteren Krista Louise Jørgensens liv. Det er nære relationer, men også fjerne relationer, hvor hun har standset op og mødt mennesker i livet her og nu, og hverken før eller siden.

Det er ikke lige meget, hvordan vi lever vort liv. Et enkelt smil kan gøre underværker.

Du træder frem
af den navnløse flok
vi mødes
med glæde

Tanker går tilbage
ad trådte stier
i et langt livs
landskab

”Alle disse mennesker” er forfatterens 17. udgivelse.

 

 

 

 Krista Louise Jørgensen,

f. 1928, er statsautoriseret barneplejerske. Mor til tre børn og med syv børnebørn.  Forfatteren debuterede i 1982 med digtsamlingen ”Et barn til låns”. Senere er udgivet en række digtsamlinger, romaner og børnebøger.

 

 

 

 

 


 

 Niels Arbøl: Kirken, der forener. Katolsk tro efter 500 år med protestantisme.
264 sider, kr. 248,- incl. moms og forsendelse

 

 

Katolsk tro efter 500 år med protestantisme

Denne bog handler om den katolske kirke, der ifølge sit navn og sin selvforståelse er katholos, ’efter helheden’. Den er kirke for hele menneskeheden, hele mennesket og hele troen. Den er i ordets bogstavelige forstand holistisk. Den er kirken, der forener.

I 2017 markeres 500 årsdagen for reformationen. Netop denne begivenhed er derfor også anledning til at give et katolsk svar og til at markere forskellen på katolsk og protestantisk kristendom, som forfatteren for eget ansvar gør i denne bog.

Samtidig er protestanter og katolikker fælles om meget i den kristne tro. At den katolske kirke er holistisk betyder, at den naturligvis også værdsætter de dele af kirken og troen, som findes uden for dens synlige rammer. Men den beklager fortsat den splittelse i Kristi jordiske legeme, som reformationen forårsagede.

Jesus siger: »Se, jeg gør alting nyt!« Har vi ikke i vores tid oplevet, at en mur, der adskilte i Europa i to dele, helt overraskende blev brudt ned? Altså ville vel også reformationens mure kunne blive nedrevet? Tør vi tro på, at hvad der er umuligt for mennesker, er muligt for Gud?

 

 

 

 Niels Arbøl
,

f. 1951 i København. Lektor, cand.scient. et art. i biologi og religion. Siden 1987 har han undervist i gymnasium og på HF (VUC, Aalborg). Han er forfatter til en række bøger inden for biologi, samfundsvidenskab og religion, hvoraf flere er blevet oversat til andre sprog.