Anton Dorph-Petersen: Den Blå Juvel
220 sider, kr. 298,- incl. moms og forsendelse

 

 

  


 

Den Blå Juvel

I hele verden er klimaet sat på dagsordenen. CO2 - udledningen til atmosfæren skal nedbringes, afbrændingen af fossile brændstoffer skal afvikles og erstattes med andre energiformer.

Men hvad kan vi gøre for at ændre og bedre situationen? Der findes kun én brugbar grøn energikilde, der kan give os rigeligt med energi nu og i fremtiden – og det er Solen. Vi skal fortsætte med at optimere og udvikle indvindingen af solenergien via vand- og vindkraft, som vi kender det i dag.

Men det vigtigste er ifølge Anton Dorph-Petersen at påbegynde indvindingen af den solenergi, der er oplagret i verdenshavene som varme. Dette skal ske ved at etablere hydro-termiske kraftværker, der kan opsamle varmen fra havet, og som ved hjælp af varmevekslersystemer kan omsætte denne varme til el-produktion.

Med en omlægning af al energiforsyningen i verden til hydro-termisk energi, vil der blive energi nok til alle – virkelig grøn energi!

Dette er budskabet i Anton Dorph-Petersens nye bog. Den giver også læseren ved sin letlæselige fremstilling og mange illustrationer et fascinerende overblik over Jordens og menneskehedens tilstand set i et historisk og udviklingsmæssigt perspektiv.

 

Anton Dorph-Petersen (f. 1944) afsluttede i 1972 den lægevidenskabelige embedseksamen og fortsatte derefter sin lægefaglige videreuddannelse på flere sygehuse i Danmark og Grønland. I 1985 blev han speciallæge i almen medicin samt i kardiologi (hjertesygdomme). Han afsluttede sin karriere som overlæge ved medicinsk afdeling på Kolding Sygehus, hvor han fungerede fra 1992 til 2009.

 Anton Dorph-Petersen har som læge et indgående kendskab til Grønland og grønlandske forhold, især gennem sit arbejde på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk (Godthåb) fra 1974-1979. I samme periode deltog han aktivt i grønlandsk landspolitik, hvor han var med i arbejdet omkring stiftelsen af partiet Atássut, hvor han har også har været medlem af partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

 I 2017 udsendte Anton Dorph-Petersen erindrings- og debatbogen ”Et liv som læge”, og nu følger hans nye bog ”Den blå Juvel” på baggrund af hans indgående kendskab til naturvidenskabelige forhold i almindelighed og klimaspørgsmålet i særdeleshed.

 

 

 

 


 Ellen Schmidt: Tænk følsomt

390 sider, kr. 248,- incl. moms og forsendelse

 

  

 

En mors beretning

I bogen ’Tænk følsomt’ skriver en mor om sin ældste søns psykiske sygdom. Forløbet strækker sig, fra han bliver student, til hun og familien mister ham 12 år senere.

 Læseren får indblik i sygdommen, sådan som den bliver oplevet og håndteret af den sygdomsramte, pårørende, venner, kolleger samt social- og sundhedsvæsenet.

 Håbet er, at bogen kan være et bidrag til forbedring af psykisk syges muligheder og vilkår.


 

 

 

Ellen Schmidt

Ellen Schmidt har i sit arbejdsliv primært været ansat ved biblioteksvæsenet og som sekretær. I dag er hun på efterløn. Hun holder af at skrive og har i har i de senere år udgivet fire antologier.

"Tænk følsomt" er Ellen Schmidts første selvstændige bog.

 

 

 


 


Peter Jürgensen: I Skyggernes Land

215 sider, kr. 198,- incl. moms og forsendelse

 

  


Når kærligheden overvinder alt

En forårsaften i 1999 lærte forfatteren en dejlig kvinde, Birgitte, at kende, og de blev meget forelskede i hinanden. Hun var smuk, livsglad og samvittighedsfuld.

Men der hvilede en skygge over kærlighedsforholdet som følge af en række tilbagefald, der skyldtes Birgittes afhængighed af alkohol og medicin, og som til sidst kostede hende livet.

Det blev 11 modsætningsfyldte år med stor kærlighed og afgrundsdyb fortvivlelse, som dog ikke et øjeblik efterlod bitterhed eller fortrydelse hos den ”medafhængige”, der blev tilbage.

Det er samtidig historien om to menneskers stærke og kærlige bånd til hinanden, som formåede at tåle alt, håbe alt og udholde alt.
 

”En varm, ærlig, kærlig bog om et forhold, der var det samme. Stille i mælet er denne bog. Desto større vægt taler den med.”

Udfordringen

 

 

Peter Jürgensen

Peter Jürgensen, f. 1956, er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole og Bornholms Tidende. Han har gennem en årrække arbejdet som journalist og redaktør ved lokalaviser, tidsskrifter og dagblade. Han har ydermere været beskæftiget med formidlingsarbejde i to interesseorganisationer og er i dag freelance-journalist.

 

 

 

 


 Niels Arboel: Die vereinende Kirche. Eine katolische Antwort auf 500 Jahre Protestantismus,
kr. 198,- incl. moms og forsendelse.

 

  


Die Kirche, die vereint


Dieses Buch handelt von der katholischen Kirche, die ihrem Namen und ihrem Selbstverständnis nach katholos – allumfassend – ist. Sie ist die Kirche für die ganze Menschheit, den ganzen Menschen und den ganzen Glauben. Sie ist im wortwörtlichem Sinne holistisch. Sie ist die Kirche, die vereint.

Im Jahr 2017 haben wir den Tag der Reformation gefeiert. Gerade dieses Ereignis bietet daher auch die Gelegenheit dafür, eine katholische Antwort zu wagen. Worin zeigen sich heute die erheblichen Unterschiede als auch gute Übereinstimmungen zwischen katholischem und protestantischem Christentum?

Mit einer klaren apologetischen Ausrichtung stellt sich der dänische Verfasser (geb. 1951) als Biologe und Religionswissentschaftler auch der Herausforderung durch die neuere Naturwissenschaft. “Das Buch kann jedem, der in das Christentum eintauchen möchte, herzlich empfohlen werden” (Katolsk Orientering).
 

Das Buch kann jedem, der in das Christentum eintauchen möchte, herzlich empfohlen werden.

                                                     Katolsk Orientering

 

 

 

 

 

 


 Margrete Groes
: Nu forstår jeg hvorfor 2. oplag
271 sider, kr. 248,- incl. moms og forsendelse

 

 

 

At blive set - også i trængslerne

Margrete Groes skildrer nøgternt med stille humor sin opvækst, hvor kærlige mennesker midt i det svære har taget sig af hende.

Hun er bevidst om, at nogle af hendes velgørere netop er godgørende, fordi de får deres kraft fra Gud.

Hendes historie viser, at en besværlig livsstart alligevel kan blive til et frugtbart og meningsfuldt liv.

Edith Theis-Nielsen, Den kristne ugeavis, Udfordringen


Et spændende menneskes fortælling om sin barndom og ungdom

 

Forfatteren fortæller om sin barndom og ungdom usentimentalt og humoristisk, og hun giver læseren et indblik i, hvad københavnske piger, som var 12 år i 1947, hadede, elskede og drømte om.

Bogen er tilegnet mindet om Birgit Michelsen. Hun var huslærer for Kaj Munks fem børn i Vedersø det sidste år, han levede. Siden blev hun lærer i Københavns Kommune.

 

 

Margrete Groes er datter af en tysk/jødisk mor, der flygtede til Danmark få måneder efter, Margrete blev født. I bogen fortæller hun om sin opvækst på et børnehjem. Det er et tankevækkende tidsbillede, hvor hun nu ved at hun i mange år levede med fare for at blive udvist til Nazi-Tyskland.

Den historie må ikke gå i glemmebogen.

Det er dog ikke udpræget en sørgelig historie ... Tværtimod udtrykker Margrete Groes sig ret optimistisk og humoristisk i sine gengivelser af barndommen, som hun husker den.

Helsingør Dagblad


 

 


Margrete Groes

Margrete Groes er engelsklærer, kogebogsforfatter og dedikeret røgter af det danske sprog.

 

 

 

 


 Severin Olesen Larsen
: Vejenes Bog. En digtsamling
75 sider, kr. 148,- incl. moms og forsendelse

 

 


Mennesket i historien og i naturen

 

Med sine stemningsfulde, næsten meditative digte fører Severin Olesen Larsen læseren ind i menneskets konkrete og oprindelige forhold til sin historie og til naturen. Til stilheden og åbenheden for livets mysterium, som vi har svært ved at genfinde i hverdagens overfladiske og rastløse medievirkelighed.

 

Digtene er præget af et kristent livssyn og er formet i et klart og enkelt sprog. Der blevet plads til en skjult afstandtagen til filosoffer som Wittgenstein og Heidegger og en syrlig kommentar til dem, der vil tage sig for at gøre nutidens mennesker til ”hele mennesker”.


 

 

 

 

 

 

Severin Olesen Larsen

Severin Olesen Larsen er statistiker af profession. Han har primært været knyttet til medicinsk forskning på Seruminstituttet og været med til at publicere 200 videnskabelige artikler. En livslang interesse for historie og antropologi har sideløbende hermed ført til bestræbelser for at formulere lyriske udtryk for samspillet mellem menneske, historie og natur.

 

 

 

 


 Birthe Ebdrup: To årtier
30 sider, kr. 68,- incl. moms og forsendelse

 

 

Enkle digte om det skrøbelige liv

I to årtier har Birthe Ebdrup oplevet livet på godt og ondt.

Hendes enkle og stærke digte er skrevet ud af en mors oplevelser af kærlighed og sorg.

Hun skriver om sit eget liv, og hvad hun har gennemgået i årenes løb, såsom svigtet kærlighed, naturen, familien og en mors værste mareridt - det at miste et barn.

Digte om livet er ofte lige så inspirerende som belærende og minder os om, hvorfor vi er i live. De får os til at reflektere over vores eksistens.
 

 

Birthe Ebdrup

 

 

 

 

 


 Anton Dorph-Petersen: Et liv som læge
237 sider, kr. 195,- incl. moms og forsendelse

 

 

Et liv som læge

”Etik og ærlighed har gennem hele Anton Dorph-Petersens liv og karriere som læge været omdrejningspunktet i hans virke. Han har elsket sit liv som læge og altid bestræbt sig på at gøre en forskel for sine patienter – med ærlighed og etisk optræden.

Bogen om hans liv og virke som læge er ikke kun en velskrevet biografi, den er også et personligt oplæg til en grundig og lødig debat om de etiske udfordringer i sundhedsvæsenet og de politiske prioriteringer af midler. Som Anton Dorph-Petersen skriver det til slut: Husk, at vi og vore sygehuse er til for patienternes og kun patienternes skyld. Husk at bruge vores penge med omtanke, så de rækker længst muligt.

Hans opfordring bør hurtigst muligt tages op, for den diskussion er afgørende nødvendig for fremtiden i det danske sundhedsvæsen.

Anton Dorph-Petersens bog bør læses af ansatte i sundhedsvæsenet såvel som politikere og lægfolk, der kun kan fatte tillid til en læge med så fine faglige og menneskelige egenskaber, som han har udvist og fortsat viser.”

Vibeke Kruse, Vejle Amts Folkeblad, Jysk Fynske Medier

 

 

 

 

 

Anton Dorph-Petersen,

f. 1944 i København. Student fra Niels Steensens Gymnasium, 1964. Lægeembedseksamen, 1972. Speciallæge i intern medicin, 1985. Speciallæge i cardiologi, 1990. Reservelægestillinger på Bispebjerg Hospital og Dronning Ingrids Hospital, Nuuk samt hospitalerne i Esbjerg, Vejle og Odense. Slutstilling: Overlæge på medicinsk afdeling, Kolding Sygehus indtil 2012, hvorefter han blev pensioneret. Han arbejderfortsat som specialllgekonsulent ved Kolding Sygehus.

 

 


 

 

 Krista Louise Jørgensen: Alle disse mennesker.
78 sider, kr. 128,- incl. moms og forsendelse

 

 


Alle disse mennesker

”Alle disse mennesker” er korte fortællestykker om mennesker, der har passeret forbi i forfatteren Krista Louise Jørgensens liv. Det er nære relationer, men også fjerne relationer, hvor hun har standset op og mødt mennesker i livet her og nu, og hverken før eller siden.

Det er ikke lige meget, hvordan vi lever vort liv. Et enkelt smil kan gøre underværker.

Du træder frem
af den navnløse flok
vi mødes
med glæde

Tanker går tilbage
ad trådte stier
i et langt livs
landskab

”Alle disse mennesker” er forfatterens 17. udgivelse.Krista Louise Jørgensen,

f. 1928, er statsautoriseret barneplejerske. Mor til tre børn og med syv børnebørn.  Forfatteren debuterede i 1982 med digtsamlingen ”Et barn til låns”. Senere er udgivet en række digtsamlinger, romaner og børnebøger.

 

 

 

 

 


 

 Niels Arbøl: Kirken, der forener. Katolsk tro efter 500 år med protestantisme.
264 sider, kr. 198,- incl. moms og forsendelse

 

 


Katolsk tro efter 500 år med protestantisme

Denne bog handler om den katolske kirke, der ifølge sit navn og sin selvforståelse er katholos, ’efter helheden’. Den er kirke for hele menneskeheden, hele mennesket og hele troen. Den er i ordets bogstavelige forstand holistisk. Den er kirken, der forener.

I 2017 markeres 500 årsdagen for reformationen. Netop denne begivenhed er derfor også anledning til at give et katolsk svar og til at markere forskellen på katolsk og protestantisk kristendom, som forfatteren for eget ansvar gør i denne bog.

Samtidig er protestanter og katolikker fælles om meget i den kristne tro. At den katolske kirke er holistisk betyder, at den naturligvis også værdsætter de dele af kirken og troen, som findes uden for dens synlige rammer. Men den beklager fortsat den splittelse i Kristi jordiske legeme, som reformationen forårsagede.

Jesus siger: »Se, jeg gør alting nyt!« Har vi ikke i vores tid oplevet, at en mur, der adskilte i Europa i to dele, helt overraskende blev brudt ned? Altså ville vel også reformationens mure kunne blive nedrevet? Tør vi tro på, at hvad der er umuligt for mennesker, er muligt for Gud?


Niels Arbøl
,

f. 1951 i København. Lektor, cand.scient. et art. i biologi og religion. Siden 1987 har han undervist i gymnasium og på HF (VUC, Aalborg). Han er forfatter til en række bøger inden for biologi, samfundsvidenskab og religion, hvoraf flere er blevet oversat til andre sprog.


”En fremragende grundbog i katolsk tankegang skrevet på et
sprog, der henvender sig til alle. Det er tydeligt, at han har års
erfaring i at undervise og i at formidle kristendom til moderne
mennesker. Her spiller også hans naturvidenskabelige baggrund
ind, således at han formår at sammensmelte den naturvidenska-
belige tankegang med den religiøse.”

                                                                                                                                 Katolsk Orientering

”Det er et tankevækkende bidrag til at søge enheden i Kristus ved reformationsjubilæet.”

                                                                                                                                      Udfordringen