Åsmund Stray Nordberg: Skjønnheten

200 sider, kr. 238,- incl. moms og forsendelse

Skjønnhetens skattkammer

”… Jeg ville at Gud, det guddommelige og mystikken skulle gå som en rød tråd gjennom hele boka, og jeg ønsket å koble et bibelvers opp mot hvert tema jeg skrev om. Bibelen er et skattkammer når det gjelder formidling av skjønnhet, guddommelighet og mystikk.”

 

Ja, Åsmund Stray Nordberg har her virkelig vist oss skjønnhetens skattkammer, en mektig lovsang til Gud formidlet gjennom intense opplevelser, i ærefrykt og med humor. Guds kjærlighet lyser gjennom alt det skjønne, selv de tørre tall, som viser seg å være åpenbaringer av dyp mystikk og guddommelig visdom. Ikke minst avspeiles skjønnheten i de vakre illustrasjonene i boka.

 

Med dialogen som formidlingsform i boka kommer vi tett på Gud, vår Skaper og vår Far på en fortrolig og kjærlig måte og med en underfundig humor. Skjønnheten åpner hjertet for foreningen med Gud – på slutten av hver tekst underbygges dette av en meditasjonsbønn og et bibelvers.

 

Takk for at du formidler denne skjønnheten.

                                                                                     Kirsten Kjærulff

Åsmund Stray Nordberg, født 1959, bor på Radøy i Nordhordland. Han er gift og har tre barn. Åsmund har utdannelse innen økonomi og organisation/ledelse og har jobbet i forskjellige stillinger på Statoils raffineri på Mongstad. Han tilhører Hordabø menighet i Den norske kirke. Han har tidligere utgitt boka Brev til Gud (2004)

 
Alf Modvar: Når ingen vinder blåser. Roman.


198 sider, d.kr./n.kr. 158,- inkl. moms og forsendelse

En spændingsroman om menneskets frihed

Er vinden Guds stemme på jorden? Og når ingen vinde blæser, og når vi skærmer os mod vinden, er Gud da fraværende?

Bogen, der er skrevet på let forståeligt norsk, begynder som en spændingsroman. Den handler om menneskets flugt fra det hellige - og Den Hellige. Vor tillid til at livet er som et skakspil, hvor hvert træk ligger i vore egne hænder, får os til at overse det som ikke kan fattes af fornuften. Så lever vi som om vi er alene, bygger tankesystemer om verden og os selv - og glemmer mysteriet. 

Men samtidig ligger uroen der, dragningen mod det som er større end mennesket.

Bogen begynder i en højst realistisk virkelighedsverden, men bevæger sig derefter over i det uvirkelige og surrealistiske. Her er udstrakt symbolbrug, med klare referencer til vor europæiske kultur. Samtidig overlader bogen i rigt mål læseren at foretage sine egne tolkninger.

"Bogen kan på en måde læses som en aktualisering af Det Nye Testamente i en nutidig setting." (Lone Stubkjær).


Alf Modvar, f. 1939, har eksamen i astronomi, filosofi og historie fra universitetet i Oslo. Han har også studeret ved Vatikanbiblioteket i Rom og i USA. Hans hovedopgave var om Galileo Galileis konflikt med Vatikanet i forbindelse med det nye verdensbillede. Alf Modvar er i dag afdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet i Oslo.

Han har tidligere udgivet følgende bøger:
- Våre naboer i verdensrommet
- Slaget om solen
- Dokumenter fra renessansen og reformasjons- tiden (to forfattere)
- Evighetsstrief (Roman om De hellige tre konger)
- Berenikes hår (Fortællinger)

Åsmund Stray Nordberg: Brev til Gud. Tanker rundt trosbekjennelsen fra kirkemøtet i Nikea i år 325.

128 sider, kr. 178,- incl. moms og forsendelse

 

Troslære på en ny måde

”Brev til Gud” er en varm og glad samtale med Gud – på letlæselig norsk. Normalt skrives den kristne troslære i et rationelt sprog. Med denne bog vover Åsmund Stray Nordberg at skrive troslæren i en ny sprogdragt. I stedet for at skrive om Gud, skriver Nordberg til Gud. Gud ”svarer” i form af bibelvers, og på denne måde opleves brevet som en dialog mellem Gud og forfatteren.

”Bogen fører læseren gennem de grundlæggende kristne trossandheder, sådan som de er formuleret i den nikænske trosbekendelse. Akkompagneret af abstrakte illustrationer i symbolske former og farver, rører den alle hjertets strenge fra boblende livsglæde og humor til den dybeste smerte. Den ligefremme fortrolighed og de morsomme kommentarer fra børn og fra ”Radiserne” åbner hjertets døre på vid gab for mystikkens dybe rum og brusende kærlighed med højdepunkt i afsnittene om Den Hellige Ånd. Åsmund Stray Nordbergs bog er tro mod Bibelen og dogmatikken i den kristne frelsesforståelse, samtidig med at den får troens kerne til at gløde. Det er kriteriet på al sand kristen mystik.”

Kirsten Kjærulff

 

”Med ”Brev til Gud vover Åsmund Stray Nordberg at skrive troslæren i en opbyggelig sprogdragt. Jeg må indrømme, at jeg blev lidt skeptisk med det samme jeg så bogens titel. For i disse New Age-tider er det blevet svært så populært at udgive bøger om samtaler eller brevvekslinger med Gud. Og de svar, Gud giver, stemmer ikke altid overens med de svar han har givet i Bibelen. Gud har måske skiftet mening siden dengang? Men ikke i denne bog. For her gives Guds svar i form af direkte citater fra Den hellige skrift.

 Han citerer led efter led fra den nikænske trosbekendelse, og med udgangspunkt i hvert enkelt af disse led stiller han spørgsmål til Gud om ting han ønsker svar på. Og svarene, dem finder han altså i Bibelen. Noget andet sted har vi ikke at gå til.

 Men her er ikke bare teologisk alvor. Her er også megen livsglæde og humor i form af digte, citater, barnebønner og vittigheder. Ja, til og med ”Radiserne” er repræsenteret med udvalgte tegneserie-striber. Og mange morsomme spørgsmål, sådan som kun børn kan stille dem. Eller følgende annonce: ”Møde på Betel i aften kl. 19.30. Emne: Bliv fyldt af Ånden. Husk at tage kop med. Velkommen!”

 Desuden er dette en smuk bog. Mens teksten står på højresiderne, er alle venstresiderne illustreret med symbolske farverige kridttegninger, i form af cirkler, geometriske figurer og andre abstrakte figurer. Selv om det er vanskeligt at opdage nogen direkte forbindelse mellem disse figurer og teksten på modsat side, kan tegningerne åbne for hjertets døre for personlig eftertanke og meditation over svarene fra Gud.”

                                                                                                                   Tore Lund, Dagen (norsk)

 

Åsmund Stray Nordberg, født 1959, bor på Radøy i Nordhordland. Han er gift og har 3 børn. Nordberg har uddannelse inden for økonomi og organisationsledelse og har haft forskellige stillinger på Statoils raffinaderi på Mongstad. Han tilhører Hordabø menighed i Den norske kirke.