Niels Arbøl: Europas tredie vej, 178 sider, kr. 98,- 1994 (Udsolgt fra

forlaget, evt. henvendelse til Cura, Århus)

Europa er i krise. Forskellene og konflikterne mellem landene er for store. Det går derfor ikke længere at begrunde Europa blot økonomisk eller politisk. Europa må finde tilbage til sig selv. Det må blive bevidst om sin identitet baseret på den kristne humanisme, som skabte og forenede Europa gennem mere end tusinde år, og som rejste det igen, når det svigtede dette grundlag.
tredievej.jpg (15512 bytes)

"Grundig og informativ bog om den kristne traditions betydning for Europa og en fælles europæisk fremtid."

Kristeligt Dagblad


"Efter på få år at have udgivet to mammutbøger om kristendemokraterne i verden, med særlig vægt på Europa, har Niels Arbøl, der også er katolik, atter begået en bog. Europas Tredje Vej er fra først til sidst en engageret og spændende fortale for en "tredje vej", det kristne Europas mulighed for et fællesskab af samfund, hvor åndelige værdier er determinander for økonomisk og menneskelig udvikling fremfor materialismen."

Katolsk Orientering


Niels Arbøl: Et nyt Europa. Kristendemokrater viser vej, 334 sider, kr. 98,- 1991

 (Udsolgt fra forlaget, evt. henvendelse til Cura, Århus)
 

Bogen om Europas store politiske folkebevægelse. Det nye Europa kræver et nyt syn på samfundet. Socialisme og kapitalisme er begge "out". Overalt i Europa er det kristne demokrati på vej frem. Hvorfor så ikke i Danmark?

"Det må være opgaven i vor tid at erkende, at det 20. århundrede også hvad socialismen angår, omsider er forbi. Vi tørster efter et nyt syn på samfundet"

(en fhv. SF-politiker).

"Der er tale om en meget detaljeret gennemgang, hvor der gøres meget ud af det historiske, og af at få kortlagt de kristne værdier, som kristendemokraterne bygger deres politiske arbejde på. Arbøls fremstilling er veldokumenteret og rummer en masse stof."

Gymnasieskolen


"Et helt leksikon på sit felt og en velfunderet argumentation.

EF-avisen


"Letbenet propaganda til discount-pris."

Luthersk teolog Mogens Lindhardt i Jyllands-Posten


"Der kan være god grund til at holde øje med Niels Arbøl: som moderne missionsmand er han på forkant med Vorherre. Sammen baner de den "tredje vej" mellem junglelov og totalitarisme."

Information


"Det ville være lykkeligt, hvis Arbøls bog blev spredt ud og læst over hele Sverige. Den er værd at blive opmærksom på. Endelig findes der en sandfærdig bog , der giver et alsidigt billede af den kristendemokratiske bevægelse ... Arbøl ved hvad han tror på og kan overbevise med sin kraftfulde fremstilling. Bogen bæres af en mægtig vision, som kristendemokraterne har båret gennem hele 1900-tallet. Arbøl vil være med og skabe et nyt Europa, et fredens Europa."

Kristdemokraten (svensk)


Niels Arbøl: Kristendemokraterne i verden, 398 sider, ill., kr. 98,- 1984

 (Udsolgt fra forlaget, evt. henvendelse til Cura, Århus)
 

Der findes kristendemokratiske partier i mere end 50 lande verden over, også i de nordiske lande. Det er en af de største politiske bevægelser i Europa og Latinamerika. Alligevel er denne bevægelse ukendt for de fleste herhjemme.

Derfor er denne bog skrevet. Det er den første bog om kristendemokraterne, som er udgivet i Danmark.

"Det er en fænomenal politisk viden, der her blændes op for, og det sker med velskrivende pen."

Randers Amtsavis


"Bogen er opslagsværk og baggrundsviden på samme tid - og i øvrigt uden mage."

Kalundborg Folkeblad


"Alle som er interesseret i kristen indsats i politik bør anskaffe sig denne bog."

Vårt land (norsk)


"En særdeles læseværdig og oplysende bog ... Hvem i alverden havde troet, at kristendemokraterne som politiske partier er en verdensbevægelse?"

Fyens Amtsavis


"Det er en glimrende idé, Niels Arbøl har fået."

Berlingske Tidende


"Jeg anbefaler bogen for alle fremtidsorienterede politikere."

Folkets Framtid (norsk)


"En komplet databank, ajourført, uundværlig for studerende, journalister, politikere, social- og kulturarbejdere. Den første af sin art i Italien."

Servizi per i set. Cattolici (italiensk)


"Et dybt samtidsblik, meget nyttigt til at forstå, at en "tredje vej" mellem socialismen og liberalismen allerede eksisterer og har vist sig meget frugtbar."

Famiglia Cristiana (italiensk)


"Det er næsten synd, at et ungt menneske skal bruge år af sit liv på en i Danmark så håbløs sag, men nu er forsøget altså gjort."

Niels Højlund i Weekend-avisen


"Er dette Kds "nye bibel?"

Kristdemokraten (svensk)


"Bevægelsens egne tilhængere - har her fået en nyttig bibel, dette være sagt uden ironi eller blasfemiske hensigter. Også andre, der er motiveret af ren og skær politisk interesse, vil let kunne få deres nysgerrighed tilfredsstillet med hensyn til det kristendemokratiske islæt i de forskellige landes politik og herigennem også få et overblik over den internationale bevægelses fælles eller almene træk."

Professor Ole Borre, Politica


"En klassiker."

Fl. Kofod-Svendsen i Idé Politik


"Det var i og med Niels Arbøls bog: Kristendemokraterne i verden at den ideologiske udvikling tog fart og en bredere kristendemokratisk tænkning fik fæste i det svenske parti. Samstemmende beskriver de tre ledende kristendemokrater, vi har interviewet, Alf Svensson, Mats Odell og Ingvar Svensson, netop Arbøls bog som vigtig i denne proces."

När KDS blev kristdemokrater. Tidsskriftet Kristdemokratisk Debatt (svensk)


"Et vigtigt redskab til at fordybe den ideologiske indsigt i kristendemokratisk tænkning og skabe forståelse for de kontinentale kristenemokratiske partier udgjorde oversættelsen af Niels Arbøls bog "Kristendemokraterne i verden", der udkom i 1986 på det partiejede Samhällsgemenskaps Förlags AB. Studiekredse blev afholdt omkring bogen. Med denne bog mener Ingvar Svensson, at der skete et "gennembrud" i kontakterne. De tanker og begreber, som Arbøl førte ind i det svenske kristendemokratiske parti gav en "aha-oplevelse". Arbøl "systematiserede tænkningen" ifølge Svensson."

Att imponera på motstånderna. Tidsskriftet Kristdemokratisk Debatt (svensk)


"Jeg er langtfra den eneste, som hævder, at med Arbøls bog (1986), det nye kristendemokratiske partinavn og 1987 partiprogrammet blev der lagt afgørende byggestene på plads for at ruste partiet til de kommende valgfremgange."

Arböl og politikens verklighet. Tidsskriftet Kristdemokratisk Debatt (svensk)