Margrete Groes
: Nu forstår jeg hvorfor 2. oplag
271 sider, kr. 248,- incl. moms og forsendelse

 

 


Et spændende menneskes fortælling om sin barndom og ungdom

 

Forfatteren fortæller om sin barndom og ungdom usentimentalt og humoristisk, og hun giver læseren et indblik i, hvad københavnske piger, som var 12 år i 1947, hadede, elskede og drømte om.

Bogen er tilegnet mindet om Birgit Michelsen. Hun var huslærer for Kaj Munks fem børn i Vedersø det sidste år, han levede. Siden blev hun lærer i Københavns Kommune.


 

Margrete Groes er datter af en tysk/jødisk mor, der flygtede til Danmark få måneder efter, Margrete blev født. I bogen fortæller hun om sin opvækst på et børnehjem. Det er et tankevækkende tidsbillede, hvor hun nu ved at hun i mange år levede med fare for at blive udvist til Nazi-Tyskland.

Den historie må ikke gå i glemmebogen.

Det er dog ikke udpræget en sørgelig historie ... Tværtimod udtrykker Margrete Groes sig ret optimistisk og humoristisk i sine gengivelser af barndommen, som hun husker den.

Helsingør Dagblad

 

 

 

 

Margrete Groes

Margrete Groes er engelsklærer, kogebogsforfatter og dedikeret røgter af det danske sprog.

 

 

 

 


 

 

Krista Louise Jørgensen: Alle disse mennesker
78 sider, kr. 98,- incl. moms og forsendelse
 

 

Alle disse mennesker

”Alle disse mennesker” er korte fortællestykker om mennesker, der har passeret forbi i forfatteren Krista Louise Jørgensens liv. Det er nære relationer, men også fjerne relationer, hvor hun har standset op og mødt mennesker i livet her og nu, og hverken før eller siden.

Det er ikke lige meget, hvordan vi lever vort liv. Et enkelt smil kan gøre underværker.

Du træder frem
af den navnløse flok
vi mødes
med glæde

Tanker går tilbage
ad trådte stier
i et langt livs
landskab

”Alle disse mennesker” er forfatterens 17. udgivelse.

 

 

 

 Krista Louise Jørgensen,

f. 1928, er statsautoriseret barneplejerske. Mor til tre børn og med syv børnebørn.  Forfatteren debuterede i 1982 med digtsamlingen ”Et barn til låns”. Senere er udgivet en række digtsamlinger, romaner og børnebøger.

 

 

 

 

 


 

 

Kristia Louise Jørgensen: Den lange skolevej

232 sider, kr. 98,- incl. moms

En erindringsbog

”Flyttevognen drejede fra landevejen, skramlede ind på gruset vej til engvejen, og sidst var der en stump markvej, der dårligt kunne skelnes fra den sideløbende ukrudtsmark, men vej måtte der jo være ind over til husene, der lå som uddøde…”

Livet kan ikke sættes på bogsider. Livet vil modtages og leves i så mange facetter et menneske kan rumme.

Krista Louise Jørgensen, f. 1928, er statsautoriseret barneplejerske. Mor til tre børn og med syv børnebørn.  Forfatteren debuterede i 1982 med digtsamlingen ”Et barn til låns”. Senere er udgivet en række digtsamlinger, romaner og børnebøger.

 

 


Lise Andersen: Vejen til Lee
115 sider, kr. 98,- incl. moms

En søsters sygdom og død

”Vejen til Lee” handler om Lise Andersens søster, da denne får konstateret kræft. Hun bliver i bogen kaldt Emmy. Man læser blandt andet om hendes vilje til at være et mirakel, at være én, der bliver rask – og reaktionen, da det ikke bliver til virkelighed.

Der er ikke brugt mange ’store’ ord, det vigtige er nærvær i den sidste tid. Lise Andersen har valgt at bruger dagbogsformen, noget der gør, at man kommer helt tæt på.

Lise Andersen skrev næsten dagligt i det sidste halve års tid af søsterens liv – fra starten som en hjælp til sig selv. Siden har hun vurderet, at bogen måske også kan sige andre mennesker noget, da det at miste er et livsvilkår for os alle.

 

 

Lise Andersen er født i 1945.

Hun er uddannet som sygeplejerske og har virket som sådan i mange år. Lise Andersen debuterede som forfatter i 1991 og har siden fået udgivet 25 bøger. Hun skriver skønlitteratur for børn og voksne og har udgivet enkelte digtsamlinger. Hun har desuden medvirket i flere antologier.

Noget af inspirationen til forfatterskabet har hun hentet fra andre egne af verden, hvor hun har arbejdet, blandt andet Yemen, hvorfra ideen til børnebøgerne om Fatima kom. Men som hun selv sider: Det er ikke nødvendigt at rejse ud for at finde dramaer. Dramaer findes alle vegne, hvor der er mennesker.

Det er første gang, Lise Andersen skriver en selvbiografisk bog.

 

Uden for de flestes erfaringsområde. Uden berøringsangst. En ærlig bog. En kærlighedserklæring til en savnet søster, der slutter med ordene:

 

”Og jeg er brudt ud af den lukkede glaskugle, jeg har opholdt mig i siden Lee. Men med stor sorg indeni. Regn og rusk og ild i brændeovnen, kaffe i koppen. Mon glæden nogensinde vender tilbage?

 

Da jeg går tur, dukker agerhønen op i det spirende grønne.”

Poul Høllund Jensen, fhv. seminarielektor og forfatter

 

Axel Johannesen: Fra kongsbondesøn til sygeplejerske 

302 sider, kr. 198,- incl. moms og forsendelse

 

 

 

Fhv. plejehjems-inspektør fortæller om sit liv og sit arbejde i syge- og ældreplejen

Axel Johannesen fortæller om:

 •             børne- og ungdomsår Vestmanna, Færøerne

 •           diakonuddannelsen i Århus

 •             sygeplejerske-uddannelsen i København

 •           videreuddannelse i England og på sygeplejehøjskolen

 •            tiden som forstander for sygeplejeforskole og afdelingssygeplejerske

 •            og som forstander for plejehjem i Maribo

 •       at blive inspektør i Vestsjællands amtskommune for alle pleje- og sygehjem

 •            at være konsulent for amtsrådet i ældreforsorgen

 •              det frivillige arbejde i Scleroseforeningen og andre organisationer

 •              familielivet og pensionist-    tilværelsen

 •             Færøerne og de færøske foreninger i Danmark

 ”Mit vidnesbyrd skal være, at jeg altid kunne stole på Axel Johannesen. Sagerne var grundigt forberedte, og hans engagement prægedes på sund vis af hans varme sociale engagement. Johannesens rige menneskelige kvalifikationer medvirkede til, at der på amtsgården herskede en varm atmosfære i forholdet mellem de folkevalgte og administrationen.”

                                                                           H.K. Brinth, tidl. amtsborgmester

 

 

"Man er i godt selskab med denne erindringsbog om en mand, der forbliver tro mod sin færøske baggrund og sin religion, samtidig med at han tilpasser sig varetagelsen af en lang række opgaver både i Danmark og på Færøerne. Bogen er velillustreret og rummer en god indholdsfortegnelse, der kan gøre det let for undervisere at slå op i den."

                                             Kirsten Stallknecht i Sygepejersken nr. 4/2008

"Axel Johannesen har skrevet om sit spændende og indholdsrige liv i bogen, hvor man på næsten300 sider følger den unge færings vej fra hjemmet i Vestmanna på Færøerne til den nuværende pensionisttilværelse i Sorø."        

                                                                                                                            Dagbladet,26. januar 2008

 "Bogen er skrevet på en varm og hjertelig måde krydret med humoristiske indslag, der gør, at man som diakon kan glæde sig over, hvordan diakoner forud for os har ydet en kæmpe indsats for at forbedre livsvilkårene for ældre og handicappede."

                                             Johannes Lund Frederiksen, Diakonbladet, februar 2008

 

Et varmt socialt engagement

Som helt ung drømte færingen Axel Johannesen om at komme på havet og fiske ligesom sine brødre. Alligevel besluttede han sig for en uddannelse som diakon, og han blev en af de første mandlige sygeplejersker i Danmark. Et langt og rigt arbejdsliv fulgte med ældre, syge og handicappede, herunder 23 år som plejehjemsinspektør på Sjælland. Erindringsbogen vidner om Axel Johannesens banebrydende faglige, organisatoriske og frivillige arbejde, der er båret af hans varme sociale engagement for de svageste i samfundet.

 

 
Arne Pedersen: Om angst. Causerende emails til Hanne 
253 sider, kr. 198,- incl. moms og forsendelse

Om angsten og befrielsen

 ”En stor bog er et stort onde”, sagde 
 Kallimachos, bibliotekar i Alexandria (født ca.
 310 f
.Kr.). Nej, ikke nødvendigvis. For den kan
 bestå af digte eller, som her, af ”causerende
 emails”, som sagtens kan læses separat. Får
 man lyst til at læse flere, er det kun godt. Man
 skal heller ikke nødvendigvis begynde forfra og
 arbejde sig frem mod enden. Man kan begynde
 hvor som helst.

 ”Hemmeligheden ved at være kedelig er at sige
 alt.” Denne bog siger ikke alt, tærsker ikke l
 anghalm på noget. Men måske sætter den sine
 egne tanker i gang. For du kender utvivlsomt
 angsten fra dig selv eller andre.

 

Arne Pedersen

Arne Pedersen begyndte sin lange skolegang i 1959. Efter realskole i Vig og gymnasium på Stenhus, Holbæk (1967-1970) gik han på Universitetet i København og blev cand.mag. i latin (hovedfag) og engelsk (bifag). Studierne afsluttedes 1981 efter 4 år på Regensen.

Efter pædagogikum på Øregård Gymnasium virkede han et par år som vikar på Ingrid Jespersens Skole. Men i 1988 skete det, som i stedet for et punktum kun blev et komma i hans liv: Efter et fald fra en klippe på Island fik han kraniebrud og blev indlagt i 10 måneder. Han mistede sin førlighed og det meste af talens brug. Fysisk genoptræning blev en daglig mani for ham, mens han ”syltede psyken”. Men i 1997 meldte de psykiske problemer sig med 10 måneders ophold i barndomshjemmet, psykologsamtaler, angst og depressioner. For stemmen havde været ”dysartrisk” og ”svigefuld”, gangen og bevægelserne mildest talt usikre, og højre hånd var på grund af spasticitet uanvendelig.

Disse ”causerende emails”, breve til musen Hanne, skildrer altså noget selvoplevet. Men moralen er altså, at det nytter at kæmpe. Stemmen klinger nu, faktisk er den ”stor”, gangen er nogenlunde sikker og angsten minimeret – og til tider helt borte.  

 

 

 

"Indsigtsfuld og underholdende læsning" Familie-Journalen

"En sympatisk udgivelse med et godt emne" Bibliotekernes lektøranmeldelser

Først og fremmest STOR TAK for din fremragende bog!

Du betyder bestemt noget. Så afgjort! Og mange mange mange tak for alle de back stage thing, du formår at få frem i din flotte og tankevækkende bog! Jeg læser med stor iver, og jeg tager hatten af for dit mod! Din bog sætter mange nye tanker i gang, og en del kan jeg bestemt godt genkende hos mig selv fra egne tanker.

Jeg synes, du skriver meget fængslende. Jeg læste mere i din bog allerede første dag, end jeg plejer i en ny bog. Jeg kan godt lide din bevingede måde at skrive på. Du er god til at finde malende og interessante ord, synes jeg. Håber du udgiver noget mere! Hvor stort er dit oplag?

I slutningen af et kapitel måtte jeg bare grine og grine. Du skrev det så sjovt. TAK for alle ord og tanker og din vidunderlige åbenhed på det blanke papir.

Musikstuderende Mette Rasmussen

 

 

 
Per Dolmer: Gift katolsk præst. Erindringer
144 sider, kr. 98,- incl. moms og forsendelse

Et livs gaver og opgaver

Per Dolmer, f. 1928, har haft en mere usædvanlig livsbane end de fleste.

Lægesønnen fra Hejls i Sønderjylland blev først præst i folkekirken, derpå gymnasielektor, siden rektor for et nordjysk gymnasium. I en alder af 62 år blev han - efter særlig tilladelse - viet til præst i den katolske kirke.

Han er på 47. år gift med Tinna og har fire børn og otte børnebørn.

At være noget så usædvanligt som gift katolsk præst har været én af hans livs store gaver - og opgaver. Om den og de mange andre gaver og opgaver fortæller Per Dolmer levende og fængslende.

"I bogen fortælles om et usædvanligt livsforløb fra folkekirkepræst til katolsk pater."

Kristeligt Dagblad, helsides artikel


"Det er forfatterens indre liv, der specielt gør den lille bog værd at læse - det trosliv ogde dertil hørende anfægtelser og overvejelser, som førte folkekirkepræsten over den højkirkelige bevægelse til det hjemsted, han fandt i den katolske kirke."

Nordjysk Stiftstidende, helsides artikel


"Pastor Per Dolmers erindringer glimrer ved sit indhold."

Katolsk Orientering

Gunhild Lystbæk: Krystalklar kærlighed
208 s., rigt ill.,  kr. 198,- incl. moms

Krystalklar kærlighed

er ikke en selvbiografi i sædvanlig forstand. Ved små fortællinger fra det levede liv formidler forfatteren strejf fra den fælles menneskelige kilde, den guddommelige kærligheds nåde, hvor de adskillende kampe er ophævet.

Fokus bliver således ikke det private, men det fælles, ikke det specielle, men det hverdagsagtige. Det er her at underet indtræffer og det bliver væsentligt at tage vare på de nådegaver, vi har fået givet.

I første del føres vi ind i en slags åndelige øjebliksbilleder fra forfatterens liv, smertefyldte såvel som glædelige. Teksten og de mange fotos (forfatteren er også kunstfotograf) skaber tilsammen en åndelig og æstetisk fordybelse og tager os med på en rejse til øjeblikkets evighed.  

Anden del er en samling af tekster til trøst og fordybelse, som formidler strejf af den fælles kilde, strejf af krystalklar kærlighed, strejf af Guddom.

Gunhild Lystbæk er født i 1958 i det vestjyske og er nu bosat på Langeland, hvor hun i en årrække har været efterskolelærer.

De velskrevne tekster er illustreret med gode fotos. – Bogen hører til i den bedre ende af spirituelle/religiøse selvbiografier og kan supplere bøger af Johs. Møllehave, Lars Muhl, Kathrine Lilleør m.fl.

                                                                                               Bibliotekernes Lektørudtalelser


A.Grønbæk: Drømmen om Immanuels Land
75 sider, kr. 89,- incl. moms og forsendelse

 

En varm, klog og humoristisk novellesamling

Enhver musisk oplevelse er baseret på genkendelsens element, siger forfatteren. Barnets glæde over godnathistorien, og det der bærer opstandelseshåbet. Holder drømmen? Drømmen, som måske fødtes i en lille drengs tanker juleaften 1930 – drømmen om Immanuels Land.

 

A. Grønbæk er født den 2. marts 1926 i Grindsted. Han kom i smedelære som sekstenårig. Efter mange år i alle fagets brancher begyndte han som underviser og udviklede stor kærlighed til mennesker. Trods store personlige sorger og mange nederlag var han i årtier en tilbundsgående bibelforsker. Hans hukommelse er fabelagtig, og hans humoristiske sans ukuelig.

Henry Jensen: Et barn - osse et menneske
153 sider, kr. 178,- incl. moms og forsendelse

 

Et virksomt liv under åndens ledelse

Med denne bog indvier Henry Jensen læseren i sine erindringer gennem de første 18 år af sit liv – fra 1915-1933 – en tidsperiode, der kan synes meget langt væk, men som bliver nær og vedkommende ved forfatterens fortælleglæde. Meget i samfundet har øndret sig siden, ikke mindst livet på landet, i familien og i skolen. Gennem bogen bliver læseren vidne til denne udvikling, idet vi følger den flittige unge mand, der ved bogens slutning finder frem til den åndelige virkelighed, som han havde søgt så længe, og som siden blev grundlag for hans lange og rige liv.

 

BARNET OG DIG

En blomst eller to – en enkelt buket,

der plukkes af barnehænder,

den gave glemmes ej så let –

den siger: Vi to er venner!

 

En varm lille hånd, der lægges i min –

det giver en indre varme,

så fyldt af tillid, ren og fin –

det er barnehjertets charme.

 

Et sødt lille smil, så venligt et blik,

der kommer fra barnets indre –

så ren og klar, som fin musik,

der smerter og vemod kan lindre!

 

Et knus og et kram, tag barnet i favn,

du mærker et hjerte der banker.

Og hvisk så stille barnets navn –

I to tænker samme tanker!

 

Henry Jensen

 

 

"Henry Jensen er trods sine 88 år et utroligt aktivt menneske. Han har altid vist stor interesse for andre menneskers liv. I over 50 år har Henry Jensen været engageret i frivilligt arbejde i Pinsekirkens børne- og ungdomsarbejde samt i menighedens ledelse. Han har været utrættelig til at engagere sig i alt, der havde med kirkens arbejde og udvikling at gøre."

Sven-Axel Conrad, præst

Asta Nicolaisen: Gyldne spiraler
127 sider, NU kr. 98 ,- incl. moms og forsendelse

Læserne af Asta Nicolaisens to første erindringsbøger "Pigen fra øen" og "Stenhuggerens datter" har med længsel set frem til hendes tredje bog, som nu foreligger. Mange nye læsere vil blive begejstrede.

Anmelderne har ikke skortet på rosende omtale af hendes forfatterskab:

"Succes til 82-årig forfatter"
Jyllands-Posten

"Asta Nicolaisen er en gudsbenådet forfatter"
Kristeligt Dagblad

"Hjørrings nye forfatter er ikke bange for at skrive en ærlig bog om sit liv"
Nordjyske Stiftstidende


Her begyndte mit livs spiraler
"Den dejlige forårsmorgen, jeg vandrede op over bakkerne, bare 12 år gammel, var mit hjerte tungt af sorg. Jeg skulle nu ud at tjene for alvor. Den første plads, jeg havde haft, var så nær ved mit hjem, at jeg sov derhjemme. Men denne dag skulle jeg til Rønne, det var 20 km at gå. Jeg skulle forlade mit barndomshjem for stedse. Min mors omkvæd: "Hvordan i alverden skal vi få føden? Du er for gammel til at føde på!" gjorde mig uendelig bedrøvet.

Da jeg gik forbi skolen, sled længslen og smerten i mit bryst, så jeg vendte ansigtet den anden vej. Derinde sad alle mine skolekammerater, dér fortalte læreren om det forjættede land: Jylland. Der kom jeg aldrig. Jeg var født på livets skyggeside."

Asta Nicolaisen

Asta Nicolaisen: Pigen fra øen, 87 sider,  NU 4. oplag!
kr. 128,- incl. moms og forsendelse
 
asta.jpg (24271 bytes) En varm og gribende beretning om et menneskes opvækst i fattigdom og krigshandlinger, men med en ukuelig vilje og en fast gudstro. Og med stor kærlighed til sin fødeø Bornholm - "Perlen i Danmarks rige".  
  "Succes til 82-årig forfatter."

Jyllands-Posten


"Asta Nicolaisen er en gudsbenådet fortæller."

Kristeligt Dagblad


"Hjørrings nye forfatter er ikke bange for at skrive en ærlig bog om sit liv."

Nordjysk Stiftstidende

 

Helle A. Larsen: Puella. UDSOLGT!
136 sider, kr. 149,- incl. moms og forsendelse
 

”Incesto, incestas, incestat…”

Vi er I København I 50’erne. Den 13-årige Puella lever i et pænt, borgerligt akademikerhjem. Moderen lægger vægt på, at familien har bedre opførsel og manerer end andre. En aften, mens forældrene er ude, kommer hendes to år ældre bror pludselig ind på hendes værelse, hvor hun sidder og bøjer latinske verber.

Han overtaler hende til at gå med ud på badeværelset, hvor han tiltvinger sig samleje med hende. Det bliver begyndelsen på en række seksuelle overgreb, der står på gennem to år. Mens lidelserne står på,tager hun sin tilflugt til drømmens verden, hvor hun møder en lille islandsk hest.

Bogens forfatter er denne Puella, og bortset fra navnene er indholdet og handlingen helt autentisk.

I mange år fortrænge forfatteren disse ulykkelige hændelser. Men efter at hun er blevet pensioneret og har fået tid til at tænke over sit liv, er de kommet op til overfladen. Hun tænker på det om dagen, og sommetider har hun mareridt om natten. Bogen slutter med et research-arbejde, hvor forfatteren gengiver brevveksling og telefonsamtaler med sin bror og andre, som hun har kontaktet for nu i en sen alder at få sat begiven-hederne fra dengang på plads

 

 
 
Astrid Pedersen: Tid og tilfælde. Erindringer fra folkedybet
207 sider, NU kr. 98,- incl. moms og forsendelse

En piges udviklingshistorie

Tid og tilfælde er husmandspigen Astrids erindringer fra cirka 3 års alderen til hun fylder 18 og forlader hjemmet i vrede. Det er en beretning fra folkedybet om fattigdom, savn, tab, vold og ensomhed.

Utrygheden i hjemmet og forældrenes ulige kampe skræmmer Astrid. Familien lever i skyggen af den økonomiske nedtur i 30'erne og besættelsesårene. Det 20. århundredes ragnarok bevidstgør Astrid, hun mister sin tro på Gud og det samfund, hun er vokset op i. Hun må lægge en plan for sit eget liv.

"En smukt skrevet erindringsbog om en piges ulykkelige udviklingshistorie, på samme tid sært opløftende og poetisk betagende - en fin og bevægende bog."

Næstved Tidende


"Forfatteren skriver levende og sanseligt - hun skriver uden at fordømme, men i et forsøg på at forstå."

Kristeligt Dagblad


"Velskrevne erindringer. Det er en præcis, levende og også en lyrisk beskrivelse af nogle urimelige opvækstvilkår i nyere tid."

Bibliotekernes lektøranmeldelser