Severin Olesen Larsen
: Vejenes Bog. En digtsamling. 75 sider,
kr. 148,- incl. moms og forsendelse

 

  

Mennesket i historien og i naturen

Med sine stemningsfulde, næsten meditative digte fører Severin Olesen Larsen læseren ind i menneskets konkrete og oprindelige forhold til sin historie og til naturen. Til stilheden og åbenheden for livets mysterium, som vi har svært ved at genfinde i hverdagens overfladiske og rastløse medievirkelighed.

Digtene er præget af et kristent livssyn og er formet i et klart og enkelt sprog. Der blevet plads til en skjult afstandtagen til filosoffer som Wittgenstein og Heidegger og en syrlig kommentar til dem, der vil tage sig for at gøre nutidens mennesker til ”hele mennesker”.

 


Severin Olesen Larsen

Severin Olesen Larsen er statistiker af profession. Han har primært været knyttet til medicinsk forskning på Seruminstituttet og været med til at publicere 200 videnskabelige artikler. En livslang interesse for historie og antropologi har sideløbende hermed ført til bestræbelser for at formulere lyriske udtryk for samspillet mellem menneske, historie og natur.

 

 

 

 


 

 


Birthe Ebdrup: To årtier. 30 sider, kr. 68,- incl. moms og forsendelse

 

 


 


Enkle digte om det skrøbelige liv

I to årtier har Birthe Ebdrup oplevet livet på godt og ondt.

Hendes enkle og stærke digte er skrevet ud af en mors oplevelser af kærlighed og sorg.

Hun skriver om sit eget liv, og hvad hun har gennemgået i årenes løb, såsom svigtet kærlighed, naturen, familien og en mors værste mareridt - det at miste et barn.

Digte om livet er ofte lige så inspirerende som belærende og minder os om, hvorfor vi er i live. De får os til at reflektere over vores eksistens.

 

 

Birthe Ebdrup
 

 

 

 


 


Knud Kappelgaard: Fra en kørestol. Digte.
95 sider, kr. 98,- incl. moms og forsendelse.

 

 


Livet set fra kørestolen

I sin nye digtsamling tager forfatteren Knud Kappelgaard med på en livsrejse.

 Vi kommer omkring indtryk fra barndom og opvækst, gode venner og personer, der har gjort indtryk, glæden ved naturen og de små kærlighedshandlinger i hverdagen, alt det som har betydning, når man som gammel er bundet af sin kørestol.

Men hvor man som Knud Kappelgaard også stadig kan berige læseren med sine livsbekræftende digte.

 

 

 

 


 

 


Knud Kappelgaard: I livets rand. Digte.
44 sider, kr. 58,- incl. moms og forsendelse.
 

 


Den stille lykke

Forfatteren Knud Kappelgaard taler i sin nye digtsamling til de ældre medborgere med fokus på livsværdierne i hverdagen og den stille lykke.

 Som at give af sit overskud…

at bruge fantasien til at fortælle historier med …

at sende et varmt smil med en venlig replik…

at dyrke tomater…

at lægge sin hånd i den andens…

at takke for dagen, der gik…

 Hvis man således har øje for de små livsværdier, kan de åbne vejen til de store, og den stille lykke kan åbne op for den store lykke…

 

 

 

 


 

 


Dan Schiødt: Kærligheden og døden. Digte.
87 sider, kr. 98,- incl. moms og forsendelse.

 

  


Livet er en labyrint

Livet er en labyrint, og vi skal alle gå gennem labyrintens gange. Nogle veje fører til Gud og kærligheden, andre til død eller fortabelse. Digtene beskriver den storm, som pisker verden, men rummer også håb og drømme. Den beskæftiger sig med livsmysteriet og med de spillere, der alle dage har været på banen. Bogens forfatter mener, at der foregår en kamp mellem godt og ondt, mellem lys og mørke, som er særdeles konkret, og som alle mennesker støder ind i. Bogen er en vandring ad omvejens princip ind i kærlighedens mysterium og livsmysteriet.

Digtene er mente og dybfølte

                                                                                                     Bibliotekernes lektørudtalelse

"Kærligheden og døden", har jeg læst og med stor fornøjelse. Dan Schiødt debuterede i 1981 med " Den Forbudte mand", der gjorde op med feministernes og marxisternes samfundsherseri i sin nye bog " Kærligheden og Døden" beskæftiger han sig med tilværelsens store spørgsmål.

Der er mange af digtene, som jeg synes bedst om og det gør det svært at vælge, men hvis jeg skulle fremhæve de to bedste, skulle det være hhv. Tidenes Tid og Adam, som jeg synes er afsindigt smukke digte, velmente, velkomponerede, og der bliver virkelig sagt både kloge og smukke ord. Skriv flere digte! Verden trænger mere end nogensinde før til gode digte og gode bøger og jeg synes forfatteren er kommet godt i mål med digtene der i modsætning til en navlepillende samtid vil noget og kan noget."

Mikael Næsted Nielsen. Han er forfatter med en omfattende bogproduktion bag sig og har skrevet digte, noveller og romaner og er lige udkommet med sin bog nr. 60. Han sidder i koordinationsgruppen for forfatterforeningen Stordstrømmen, som også er en del af Dansk forfatterforening."

Dans Schiødts nye digtsamling er en række digte af høj sproglig kvalitet. Her er digte om livet, om døden, om kærligheden.

Men først og fremmeste er der en række digte om børn, som berører mig dybt. Forfatteren beskriver meget smukt og medrivende om sine adoptivbørn, som kommer fra Indien. Man kan altid filosofere over, om man kan elske sine adoptivbørn lige så højt, som hvis det drejede sig om ens egne biologiske.

Han skriver om døden, om krig, om kærlighed, om naturen, ja, sådan set får han det hele med i en digtsamling på 87 sider. Han har meget livserfaring dels fra sit eget liv, dels fra de mange mennesker, han har været i kontakt med. Det kan varmt anbefales at anskaffe sig bogen, og så snuppe sig et digt i ny og næ, for der er meget at tænke over i Dan Schiødts digtsamling.

Hvad for eksempel med følgende udsagn: ”voksne er børn, som er blevet sindssyge!”.Jeg vil tro, at man kan modvirke denne sindssyge en smule ved at læse ovennævnte digtsamling.

                                                          Jørgen Munck Rasmussen

Jørgen Munck Rasmussen er forfatter og lærer, medlem af Dansk Forfatterforening.Sideløbende med lærerjobbet har han udgivet en lang række skuespil, romaner, noveller, børnebøger, eventyr, digte og egnsbeskrivelser. Hans seneste værk er en roman om den engelske digter John Keats.


Dan Schiødt debuterede i 1981 med digtsamlingen Den forbudte mand på Gyldendals forlag, og den seneste bog, novellesamlingen Himalaya udkom på forlaget Gallo i 2006. Kærligheden og døden er hans tredje digtsamling.

Dan Schiødt har som forfatter med folkekirkelig baggrund blandt andet skrevet om mødet med en anden virkelighed end den gængse, mødet med Gud, de mysterier, mirakler, der eksisterer, og altid har eksisteret. Han har skrevet imod, at mennesker skal finde sig i at udsættes for nedværdigende, undertrykkende eller umyndiggørende behandling på grund af køn, tro, hudfarve, navn m.v.

Han har været i Indien og besøgt Bombay og New Delhi, hvorfra han har adopteret sine to børn. 

 

 

 


 

 


Krista Louise Jørgensen: Som årene går
77 sider, 128,- incl. moms og forsendelse
 

  


Årets gang og menneskelivet

Årets gang
med de skiftende årstider
har givet inspiration til
denne digtsamling
om menneskelivets
forskellige faser
fra fødslen til alderdommen.

Kalenderår som menneskets:
Ungdomsvår og livets sommer
Før det går mod efterår Dernæst alderdommens dage
Om du livets vinter når.

 


Krista Louise Jørgensen, f. 1928, er statsautoriseret barneplejerske. Mor til tre børn og med syv børnebørn.  Forfatteren debuterede i 1982 med digtsamlingen ”Et barn til låns”. Senere er udgivet en række digtsamlinger, romaner og børnebøger.

 

 

 


 

 


Krista Louise Jørgensen: Himlen Rører Jorden.   
72 sider, kr. 89,- incl. moms og forsendelse
 

  


Glæde over livet

Der går en længsel gennem verden: Længsel efter stilhed. Og drømmen om fred. Men stilheden ligger underdrejet i himmelråbende larm og søstærk action. – Deprimerende digte? Langtfra. Himlen Rører Jorden er som hovedtema fyldt med undren og glæde over livet i dets forskellige faser og oplevelser:

Nu blinker det

på all træets grene:

dugdråbeglimt

i solens morgenskær

 

Stille nu

hvor nat udgår for dagen:

det er dugdråbers levetid

en hellig stjernestund

 

 

 


 Dorthe Hagerup: Rig på kærlighed
40 s., kr. 98,- incl. moms og forsendelse
 

  


At skrive digte er en indre proces, der som regel kommer fra hjertet. Danner kreative livsanskuelser til opbyggelse for læseren og kaster lys over livssituationer, der skal tackles på den helt rigtige måde trin for trin op af rangstigen. Det er efter min overbevisning vigtigt, at læseren oplever indre helbredelse ved at læse digtene, og jeg ønsker blot Guds velsignelse ind over dit liv.

Fra forordet

 

”En samling enkle personlige digte, der fint udtrykker en kristen taknemmelighed og livsglæde.”

Bibliotekernes lektørudtalelse

 


Dorthe Hagerup er født 1964. Hun er uddannet lægesekretær. Hun har udgivet tre digtsamlinger i årene 1999 og 2001 på forlaget Facet. Er autodidakt malerinde i sin fritid, hvor hun også udvikler kreative ideer til gavn for andre i positivt øjemed.

Dorthe Hagerup har skrevet denne digtsamling ”Rig på kærlighed” for at dele glæden i Guds ord med andre, som higer efter guddommelig berøring i deres liv.

 

 

 


 Knud Kappelgaard: Salmer til hver dag i året.   
393 sider, kr.198,- incl. moms og forsendelse

 

  


Troens vandring på salmens tonestige

”Med denne bog tager Knud Kappelgaard os med på vandring gennem kirkeåret fra advent over jul og påske og pinse – frem til forventningen om Kristi komme for at gøre alle ting nye.  Bogens salme-bønner rækker os til hver dag året rundt en buket af Kristus-troens rige blomsterflor. Forfatteren har plukket af de blomster, som gror i det afbillede af Edens Have, som den kristne menigheds gudstjeneste er.

Her banker den kristne tros hjerteslag til fordybelse og bøn, i digterisk formede bønner, der er dybt personlige, men ikke ”private”: Kristus som vort håb og vor styrke og vor frelse fra tvivlen – og fortvivlelsen – frygten og sorgen. Gennem alle bønnerne lyser Evangeliet. Det er oplevet tro og håb og kærlighed. Det er Kristus-tilbedelse. Det er Kristus-kærlighed.

Et stærkt og originalt billedsprog fra troens vandring på salmens tone-stige – tak og tilbedelse til Kristus ”Paradisets sanger”: Du Krist, syng mig ind i paradis, når tiden er udrunden.”

Biskop emer. Henrik Christiansen

 

”Gennem lidelser, som den udenforstående kun vanskeligt fatter, har Knud kæmpet sig frem til en egen hjertevarm og blid afklarethed, som man nok sjældent møder nu om dage. En enkel, udogmatisk Kristus-tro, som er vundet i megen modgang, en modgang, som ikke længere opleves som modgang, fordi den har ført digteren frem til en indre forvandling, som alene består i dette, at nådens lys skinner på ham og bærer ham ”over alle kløfter”, som et af digtene hedder.

Gid disse bønner for rigtig mange må blive til daglig manna, til honningkager i ørkenen.”

 Sognepræst Erik Langkjær

 

 

 

 


 Poul Høllund Jensen: Synopsis
48 sider, kr. 128,- incl. moms og forsendelse (udsolgt)

 

 Omslagsillustrationen, er en akvarel af Leif Høllund Jensen.


"En aften slipper jeg mine uerfarne drømme løs i skellet mellem lys og mørke"

Sådan begynder digtsamlingen Synopsis, der efterfølgende beskriver nogle af de ritualer og tanker, der udløses af årstidernes gang i en by et sted i tilværelsen, hvor forfatterens far også er til stede.

 

 

Smuk lille bog

”I forsøgene på at afdække sjælelivet viser forfatteren et forfinet sanseapparat og stor følsomhed … Det er blevet til en smuk lille bog med et dekorativt omslag af Leif Høllund Jensen.”

                                                          Jens Henneberg, Nordjyske Stiftstidende

Tungesmelterdigte
 

”Hvad synes du, min kære læser, smager allerbedst? Den der guddommelige rødvin fra lige dén der vingård? Belgisk chokolade? Mormors senga sengana-jordbær? Den gurkemejegule risret, du fik på den indiske restaurant i en metropols sidegade for 20 år siden?

Sådan er Poul Høllund Jensens digtsamling Synopsis.”

                                                                                                                           Ane-Marie Kjeldberg


Poul Høllund Jensen er født i Skjern i 1936. Han har siden 1992 bl.a. haft digte i tidsskrifterne Hvedekorn, Øverste Kirurgiske og Apparatur.

Poul Høllund Jensen er folkeskolelærer og cand. mag. i engelsk og kristendomskundskab og har i en årrække undervist på Aalborg Seminarium.

Synopsis er forfatterens første udgivelse i bogform.

 


 


 Bent Jørgensen: Lovsang.
71 sider, kr. 78,- inkl. moms og forsendelse


 


Pastor emer. i folkekirken Bent Jørgensen udsender sin samling af salmedigte som et konstruktivt bidrag til den diskussion, der for tiden føres om den danske salmebog i folkekirken. I flere tilfælde er der tale om nyoversættelse af klassiske og latinske salmer, bl.a. Thomas Aquins "Lauda Sion salvatorem". Alle salmerne kan synges efter de kendte melodier.

 
Bent Jørgensen
- født 1922
- cand.theol. 1952
- sognepræst i St. Magleby og Dragør 1952-57
- i Skovlunde 1958-60
- i Vanløse 1960-1992