Lissie Lundh: Edith Stein
120 sider, kr. 148,- incl. moms og forsendelse


 


Et eksempel på kærlighed og forsoning

Edith Stein (1891-1942) er en katolsk helgen. Hun kom fra en jødisk familie, var oprindelig ateist, men besluttede at konvertere til kristendommen, og hun blev optaget i karmeliterordenen. Hun blev deporteret til Auschwitz-Birkenau, hvor hun led døden.

Edith Stein gennemlevede mange af de temaer, der optager mennesker i dag. Men det vigtigste tema var hendes søgen efter en dybere mening med tilværelsen.

I denne bog kommer vi tæt på Edith Stein. Hun blev doktor i filosofi, men blev nægtet akademisk løbebane, fordi hun var kvinde. Hu underviste på et pædagogisk universitet for kvinder, men hun blev afskediget på grund af de anti-jødiske love.

Af Edith Steins åndelige testamente fremgår det, at hun forenede sine lidelser og sin martyrdød i Auschwitz med den korsfæstede Kristus og hans forsonende lidelse for alle mennesker, og derfor kan hun opfattes som et moderne eksempel på Kristi efterfølgelse. Hun er under alle omstændigheder et eksempel på kærlighed og forsoning midt i en hadefuld tid

 

Lissie Lundh er exam.art. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet. Derudover er hun socialrådgiver og har arbejdet med journalistik og med socialt udsatte børn og deres familier.

Hun har også læst på Forfatterskolen for Børnelitteratur på Danmarks Pædagogiske Universitet. Har skrevet børnebogen Englenes Dronning, biografien Pater Pio – mennesket og mystikeren og biografien Clara af Assisi – fattigdommens mystiker.

 

 

 
Henri J. M. Nouwen: Giv os i dag. Betragtning til hver dag i året. 224 sider, UDSOLGT!

 

Giv os i dag


Undervejs på en åndelig vandring

”Vi kan glæde os over denne danske oversættelse af Nouwens bog ”Bread for the Journey.” Bogen vil være en berigelse for danske læsere, ikke blot katolikker, men også for andre, der er åndeligt søgende, og dem er der heldigvis ikke så få af.

Nouwen har skrevet en lang række bøger om kristent-mediterende emner. Han var en lærd mand, der en årrække virkede som professor i pastoralteologi på universiteterne i Yale og Harvard. Siden 1986 hørte han op med sin  universitetsgerning og virkede i stedet som præst og åndelig rådgiver i sammenhæng med den bevægelse, vi i Danmark kalder ”Tro og Lys”.

Det er et fællesskab, der arbejder for åndeligt handicappede mennesker.

Bogen er oversat til dansk af Inge Switon-Rønnow og er ved indledningen af hver måned forsynet med hendes prægtige farvefotos.

Bogen indeholder en betragtning for hver dag i året – den er altså skrevet som en slags kalender. Undertiden vender Nouwen tilbage til samme emne dag efter dag, men med stadig nye synsvinkler. Ikke sjældent lykkes det ham at fremstille gammelkendte kristen sandheder på en forbavsende anderledes måde, der giver en ny åndelig horisont og forståelse.”

Biskop Hans Martensen i forordet

 Jytte Jensen: En lægkvindes prædikener
155 sider, kr. 98,- incl. moms og forsendelse


 


Menneskets ansvar og muligheder

For få år tilbage skrev den fynske forfatter Jytte Jensen prædikener og digte til sin nu afdøde far. De blev en kilde til forståelse og indholdsrige samtaler, der kom til at bygge bro mellem far og datter på tværs af generationernes syn på kristendom.

Hendes læsning og tolkning af evangelierne kaster nyt lys over den enkeltes gudgivne ansvar og muligheder, og hun siger med den franske filosof Blaise Pascal:

Den menneskelige eksistens er præget af splittelse imellem alt og intet. Vi er alting i os selv og ingenting i det store univers. Et vidunderligt lille kredsløb midt i en kæmpestor, uforståelig skabelse. Et menneske, der er medskaber af verden, er et vigtigt og et ubetydeligt centrum. Et lille, bitte fnug af storhed.


 

 
Jytte Jensen er oprindelig handelsuddannet og er desuden seminarieuddannet lærer.

Hun har haft gode år med såvel administrativt arbejde og som underviser i folkeskolen. Desuden har hun arbejdet frivilligt i ind- og udland.

Jytte Jensen har tidligere skrevet en række kronikker, artikler og digtsamlinger. I 2011 udsendte hun sin første roman: ”I morgen kan vi le”, hvis første oplag allerede er ved at være udsolgt. Samme år fulgte romanen ”Springet”, og i 2012 udkom romanen ”Pletten”. Med nærværende bog fra samme år offentliggør den fynske forfatterinde for første gang en samling af prædikener.

 

 

 Mariadöttrarna: Paulina Mariadotter. Herrens redskab.
176 sider, kr. 198,- incl. moms og forsendelse

 


Paulina Mariadotter – hvem er hun?

En kvinde, som er grundlægger af klosterfællesskabet, Kongregation Mariadøtrene, i den Evangelisk-Lutherske kirke. Hun betragter sig selv som Herrens moders tjenerinde – et redskab for Herrens handlinger.

Vi pionerer fra 40’erne og 50’erne, som er tilbage, ser det som vores vigtige opgave at berette om Paulina Mariadotter, og at Den evangeliske Mariavej føres videre.

Mange søstre har måttet forlade det jordiske liv, men nye er kommet til. Også under de seneste år har flere unge kvinder givet sig selv til Herren via Den evangeliske Mariavej. Derfor skal Paulina Mariadotters egne ord – talte og skrevne – ny lyde til flere.


 

 Åsmund Stray Nordberg: Skjønnheten
200 sider, kr. 238,- incl. moms og forsendelse


 


Skjønnhetens skattkammer

”… Jeg ville at Gud, det guddommelige og mystikken skulle gå som en rød tråd gjennom hele boka, og jeg ønsket å koble et bibelvers opp mot hvert tema jeg skrev om. Bibelen er et skattkammer når det gjelder formidling av skjønnhet, guddommelighet og mystikk.”

 Ja, Åsmund Stray Nordberg har her virkelig vist oss skjønnhetens skattkammer, en mektig lovsang til Gud formidlet gjennom intense opplevelser, i ærefrykt og med humor. Guds kjærlighet lyser gjennom alt det skjønne, selv de tørre tall, som viser seg å være åpenbaringer av dyp mystikk og guddommelig visdom. Ikke minst avspeiles skjønnheten i de vakre illustrasjonene i boka.

 Med dialogen som formidlingsform i boka kommer vi tett på Gud, vår Skaper og vår Far på en fortrolig og kjærlig måte og med en underfundig humor. Skjønnheten åpner hjertet for foreningen med Gud – på slutten av hver tekst underbygges dette av en meditasjonsbønn og et bibelvers.

 Takk for at du formidler denne skjønnheten.

                                                       Kirsten Kjærulff


 

 
Åsmund Stray Nordberg, født 1959, bor på Radøy i Nordhordland. Han er gift og har tre barn. Åsmund har utdannelse innen økonomi og organisation/ledelse og har jobbet i forskjellige stillinger på Statoils raffineri på Mongstad. Han tilhører Hordabø menighet i Den norske kirke. Han har tidligere utgitt boka Brev til Gud (2004)

 

 Edith Wiik: Kærlighedsbreve fra Gud
50 sider, kr. 68,- incl. moms og forsendelse


 


Kærlighedsbreve forvandler livet

Forfatteren Edith Wiik siger til sin nye bog: ”For nogle år siden fik jeg et møde med Den Hellige Ånd, som forandrede mit liv. Jeg fik en længsel efter at være i Guds nærhed. Gud bad mig om at sidde som Maria ved hans fødder og lytte til hans stemme.

Efter nogle måneder begyndte jeg at skrive ned hvad jeg hørte. Jesu stemme fyldte mig med kærlige og opmuntrende ord. Jeg følte, at jeg fik en overvældende glæde, tryghed og energi ved at sidde i stille lytten i Guds nærhed. Derfor vil jeg gerne dele disse ord med dig, som vil læse dette lille hæfte. Måske vil det også give dig lyst til at være i Guds nærhed.”

Edith Wiik er født i Norge. Hun kom til Danmark i 1960 for at uddanne sig til fysioterapeut. Hun blev gift med en dansk mand og har nu tre børn og fem børnebørn. Edith Wiik er medlem af Cafékirken på Frederiksberg.
 

 Estrid Christensen: Faderen og et menneskebarn
88 sider, kr. 98,- incl. moms og forsendelse


 


En selvbiografi og et åndeligt budskab

Denne bog er ved første øjekast en selvbiografisk skildring, men den er mere end det. Efterhånden som historien skrider frem, drages man ind i et troens univers og befinder sig snart i et livsbekræftende vidnesbyrd om den Herre, som forfatteren sætter din lid til. På denne måde bliver hendes åndelige budskab knyttet til en personlig historie, der bærer præg af smerte og sorg, men som gennem tro, håb og kærlighed er blevet båret frem til en mere blivende glæde.


 

 
Estrid Christensen, f. 1954. Student fra Aalborghus 1974. Uddannet maler og billedhugger i Århus, med videre studier i Sevilla. Glasudsmykning i Søften og Lyngby Kirke. Arbejder fortsat med maleri og med det skrevne ord.